Coromatic Day den 6. september i Roskilde – kommer du med?