Energioptimering

Det globale energiforbrug i datacentre udgør 1% til 2% af verdens samlede elforbrug, og denne andel er stigende. Sammenlignet med udledning af drivhusgasser, er datacentre på niveau med luftfartsindustrien.

Hos Coromatic lægger vi stor vægt på energioptimering – fra forberedelsesfasen til den løbende drift. Vi ved af erfaring, at en indsats i forhold til forskellige typer af energioptimering, genererer enormt overskud. For vores kunder, medfører energioptimering reducerede energiomkostninger, som mærkbart skåner miljøet, hvilket ofte er en afgørende faktor i forhold til virksomheders brand og identitet.


Coromatic - energioptimering

Energioptimering af et virksomhedskritisk anlæg

Når Coromatic implementerer energioptimering af et virksomhedskritisk anlæg, udnytter vi det erfaringsgrundlag som er opbygget, ved at agere fuldservice ekspertise-leverandør, indenfor alle områder af kritisk drift. Vi ved, hvordan man får helheden til at spille, og kender alle detaljer som understøtter det.

Det handler om at sikre, at anlægget er sat op til at køre så optimalt som muligt indenfor de givne rammer.

Når energioptimering er gennemført, udvikler vi en energi-effektivitets rapport, som dokumenterer de vigtigste energieffektive indikatorer og indeholder forslag til handling. På baggrund af rapporten, planlægger vi næste energieffektivitets fase i samråd med kunden.

Energigenanvendelse – din køling bliver en andens varme

Afkøling er den største energisluger i et datacenter. Mere end 75% af elektriciteten, som anvendes i datacentre, omdannes til varmeenergi, der skal frigøres.

I mange tilfælde bliver udvundet varme genbrugt. Coromatic hjælper kunderne med at udvikle de tekniske- og finansielle betingelser for energi-genanvendelse, til f.eks., opvarmning af egen eller andres ejendom, eller med henblik på videresalg til en lokal fjernvarmeleverandør.

Energiaftale

Coromatic arbejder med et bredt samarbejdsgrundlag, og en bred vifte af aftaler, inden for energisektoren. Alt sammen elementer, der sikrer langsigtet drift og lave omkostninger.

Afhængig af et anlægs status, kan prioriteten af et initiativ ligge, indenfor ét eller flere områder:

  • Tilpasning af eksisterende anlæg
  • Moderniseret anlæg
  • Systematisk vedligehold

Coromatics modeller er tilpasset Jeres behov; vores leverancer omfatter:

  • Adgang til en ressource, som kan arbejde med problemstillinger vedrørende energiforbruget i anlægget – I tilfælde af, der ikke findes en intern ressource.
  • Coromatics energirapport, samt en opfølgning på anlæggets PUE / EBS-må

En energiaftale, som bruges til at måle og monitorere energi-gevinster i forhold til ejendomsadministratorer og/eller de lokale fjernvarme-leverandører.


Kontakt os

Samtykke