Om datacenter

Datacentre eller serverrum – vi tager fuldt ansvar – Coromatic

Coromatic arbejder med at optimere eller bygge nyt. Vi tilbyder omfattende erfaring indenfor design, opbygning og vedligeholdelse af datacentre og serverrum. Præcis som hjertet er for blodomløbet – er datacentret det digitale hjerte, for virksomhedens netværk.

Mange af vores projekter er såkaldte turnkey løsninger, hvor vi tager det fulde ansvar for den aftalte funktionalitet og fysiske sikkerhed. Vi varetager design, leverance og idriftsættelse af al din fysiske infrastruktur.

Vi har designet og bygget mere end 1.000 forskellige datacentre

Som resultat heraf, er vi særligt kvalificerede til at sætte os ind i hver enkelt organisations behov, og kan derfor kreere den bedste løsning, for netop dit datacenter eller serverrum.


Coromatic - Datacenter og serverrum

Der er ingen genveje til den rigtige løsning for dit datacenter eller serverrum. Vi arbejder ud fra hver kundes specifikke behov og særlige forhold. Baseret på de informationer vi indsamler, udfærdiger vi vores forslag og tilbud på din datacenterløsning.

Miljø og energioptimering i dit datacenter eller serverrum

Udover de selvfølgelige sikkerhedsforanstaltninger, er et stærkt fokus på miljømæssige forhold og energioptimering det der karakteriserer vores design og tekniske planlægning.

På den måde, tager vi ansvar for miljøet, samtidig med at du sparer penge i dit datacenter eller serverrum.

Coromatic tager ansvaret for helheden

Vores styrke ligger i vores evne til at se det hele i et større perspektiv. Vi har alle de nødvendige evner og ressourcer indenfor egen organisation. Vi tager således ansvar for dit datacenter eller serverrum som en helhed, og vi sikrer os, at alle systemer spiller sammen, for at sikre optimal ydeevne.

Vi har gennem årene leveret adskillige løsninger til varmeforbedring i datacentre, hvilket er én måde at optimere systemer på, set ud fra et miljøperspektiv. Med andre ord, målet er at producere en løsning med det rette sikkerhedsniveau, uden at gå på kompromis med hverken energioptimering eller miljømæssige hensyn.

Dit datacenterprojekt har tre faser

Vores tilbud omfatter de tre vigtigste faser i et nyt datacenterprojekt: før, under og efter.

I disse faser håndterer vi:

  • Før: Valg af lokalitet, analyse og vurdering af eksisterende Infrastruktur, business continuity auditering, behovsanalyse, konceptuelt design, detaljeret design, bistand i kommunale godkendelser og tilladelser
  • Under: Konstruktion, installationer, projektstyring, idriftsættelse
  • Efter: Vedligeholdelse og service, årlige revurdering, opgraderinger og udvidelser/ tilføjelser

Vi baserer altid vores tilbud på hver enkelt kundes specifikke krav og behov, og tager aldrig udgangspunkt i forudbestemte pakkeløsninger. På den måde kan vi sammensætte løsninger fra de leverandører, som tilbyder de bedste match for hvert enkelt specifikke datacenter eller serverrum.


Kontakt os

Samtykke