as a Service

Coromatic påtager sig det samlede ansvar for kundernes forretningskritiske installationer og sikrer, at anlæggene kører uden afbrydelse. Hvordan? Ved at varetage den samlede drift. Kort fortalt, kunderne køber den samlede driftsfacilitet as a service fra Coromatic.


Coromatic - as a Service

Vi sikrer uafbrudt 24/7 drift af kundernes anlæg

Vores omfattende engagement betyder, at vi sikrer uafbrudt 24/7 drift af kundernes anlæg. Vores serviceaftale garanterer, at al arbejdstid, alle hjælpematerialer og reservedele, er inkluderet i det kontingentbaserede servicegebyr. Sammen udarbejder vi en oversigt over kundernes krav og de tilsvarende resultater, der skal afrapporteres.


Kontakt os

Samtykke