Kommunikation

Kommunikation fra generatoranlæg vil i den simple form foregå via potentialfrie overdragerrelæer, hvor man typisk kan få besked når generator er i drift, ved fællesfejl, lavt brændstofniveau samt besked hvis anlægget ikke er i automatik. Dette er typisk ønske for styrepaneler for det ikke-synkroniserende generatoranlæg.

Ved de synkroniserende styrepaneler vil der være mulighed for at anvende bl.a. MODBUS, PROFIBUS og Ethernet kommunikation. Det vil sige at der her er mulighed for at hente samtlige informationer og alarmer som generatoranlæg og styring kan levere.

Det er muligt at kombinere begge typer kommunikation, hvis der er ønske om dette i specifikke projekter.