Generatorentrepriser

Pålidelig strømforsyning er afgørende for alle virksomheder. Jo mere kritisk aktivitet, jo højere krav skal du stille til sikker strømforsyning. Hos Coromatic kan vi tilbyde alle eller udvalgte dele af en backup løsning fra design, konstruktion og produktion til installation, idriftsættelse og forebyggende vedligeholdelse.

For at klare forsyning af strøm til hele eller store dele af virksomheden i løbet af et strømsvigt findes der i dag ingen anden løsning end backup strøm baseret på en eller flere dieselgeneratorer.

Vigtig forsikring mod strømsvigt

Nødstrømsgeneratoren er en vigtig forsikring mod strømsvigt. Som med mange andre forsikringer, gælder det for dig om at finde den, der både kan tilbyde den rette beskyttelse i den nuværende situation og give en sikker løsning over tid. Den får du hos Coromatic.


Kontakt os