Sikkerhed

Den fysiske sikkerhed er den afgørende for beskyttelse mod strømsvigt, brand og røgudvikling, gasudslip, vandskade, eksplosioner, magnetisme, indbrud og sabotage, såvel som en beskyttelse mod lyn og spændingsovergange i systemet (transientbeskyttelse).

Hvor beskyttet er det fysiske udstyr i datacenteret egentlig?

De fleste organisationer beskytter deres IT-systemer mod virusangreb, men hvor beskyttet er det fysiske udstyr i datacenteret egentlig?


Coromatic fysisk IT-sikkerhed

IT-hardware (og der iblandt følsomme data) er i risiko for skader på grund af fugt, vandlækager, strømafbrydelser, eller brand. Risiko for indbrud eller sabotage, er også en faktor der skal overvejes, for at opnå et sikkert datacenter.
Ved at sikre IT-systemer, klima-kontrollere datacentrene, skifte til nødstrømsystemer, og installere adgangskontrol og alarmudstyr, sikrer vi, at de fysiske forhold er på plads, så anlægget kan køre uden afbrydelser.

Coromatic leverer et bredt sortiment af løsninger til fysisk sikkerhed. De løsninger vi tilbyder, vil variere afhængigt af, hvor forretningskritiske dine systemer og dine informationer er. Sammen med dig, analyserer vi jeres behov – for at finde frem til de bedste løsninger med henblik på sikkerhed og omkostninger. Vi står for al planlægning, installation og dokumentation.


Kontakt os

Samtykke