Rådgivning om virksomhedskritiske anlæg

I en verden, hvor alt og alle er forbundne, kan drift ikke længere fungere som separate enheder. Driften skal køre 24/7, og det er en nødvendighed for ledelsesteams at have adgang til den rette information – overalt og når som helst. Som konsekvens heraf, bliver investering i virksomhedskritiske anlæg et mere og mere komplekst, strategisk emne.


Coromatic - Critical Facilities Advisory

Når nye domiciler eller produktionsanlæg bliver bygget, skal der allerede i projekteringsfasen tages de nødvendige hensyn – for at sikre, at pågældende anlæg er optimeret til, at arbejde uden forstyrrelser. Det er her, Coromatics rådgivende tjeneste spiller en central rolle.

Hvad vi gør

Gennem sofistikerede kundebehovsanalyser, er vores seniorrådgivere med til at skabe strategier for de virksomhedskritiske installationer samt implementere dem for at sikre, at faciliteterne fungerer uden forstyrrelser.

Vores nøglekoncepter omfatter øget effektivitet, præstationsforbedringer, og reducerede omkostninger. Coromatic spiller en aktiv rolle i styrkelsen af ledelsesprocesser for forretningskontinuitet i nationale og internationale kundeorganisationer. Vores strategiske rådgivning er altid baseret på fakta, analyser, erfaring og best practice inden for virksomhedskritiske installationer.

Hvordan vi gør det

Vi arbejder tæt sammen med vores kunder. Vi er enige om mål og retning, før vi går i gang. For at hjælpe kunderne med at nå de strategiske målsætninger for deres virksomhedskritiske infrastrukturer, baserer vi vores rådgivning på gennemprøvede værktøjer som erhvervsrelaterede konsekvensanalyser og peer benchmarking. Vi påtager os projekter med det mål, at forbedre ydeevnen og opnå omkostningsreduktioner.


Kontakt os

Samtykke