Strategi og udvikling af anlæg

Coromatic hjælper med at binde forretningsmål sammen med design af infrastrukturen. Dette kan gælde for nyetablering såvel som en portefølje af eksisterende anlæg. Virksomhedskrav og udvalgte strategier skal interagere og danne et fundament for virksomheden. Coromatic kan også bistå med konsekvensanalyser og analyser i forbindelse med strategiske ændringer. For at skabe et helhedsbillede for beslutningsgrundlaget skal viden om relevante omkostninger og risici medtages i beregningen.

Coromatic har erfaring med tusindvis af virksomhedskritiske anlæg, og hvordan disse kan opbygges, udvikles og styres bedst muligt. I tillæg til selve nødstrømsanlægget skal yderligere tryghed findes i, at anlægget kan levere et bæredygtigt resultat over tid – også hvad angår minimering af energiforbrug og miljøpåvirkning.

Udvikling af business case

Investeringer i virksomhedskritiske anlæg kræver kvalificerede økonomiske beregninger som grundlag for sunde forretningsbeslutninger. De business cases, som Coromatic fremlægger, er i overensstemmelse med jeres forretningsmål og gør det muligt for ledelsen at vurdere disse på samme grundlag som andre investeringer.

DC-strategi og -placering

Dagens muligheder for hybrid IT-infrastruktur bestående af cloud-tjenester, colocation og egne anlæg gør undersøgelser og beslutninger komplicerede. Coromatic har viden og erfaring med disse muligheder og kan hjælpe med strategisk rådgivning.

Investeringer i kritiske anlæg har stor betydning for virksomhedens robusthed og tolerance. De kan også have stor indflydelse på eksterne interessenter såsom ejere, kunder og markedet. Coromatic foretager globale udvalg og bedømmelser af anlæg (site selection) samtidig med, at vi selvfølgelig beskytter kundernes interesser, identitet og overholder regler om fortrolighed, når det kræves.

Flytning af operativ drift (outsourcing)

En flytning eller overtagelse af anlægsdriften kan indebære outsourcing, insourcing eller udskiftning af tjenesteudbyder. Coromatic planlægger, udfører og kvalitetssikrer flytning eller overtagelse ved at tage hensyn til områder som flytning af personale, aktiver, afgrænsningsliste, integrering af klienter i processen, roller og ansvar samt dokumentation.

Site Portfolio Management

Porteføljestyring af virksomhedskritiske anlæg kræver et fuldstændigt billede af, hvor vigtige anlæggene er for virksomheden, hvilke investeringer og afhændelser af aktiver, der foretages, energieffektivitet, økonomiske og tekniske driftsresultater, samt hvor modstandsdygtige anlæggene er.

Den portefølje-ansvarlige sikrer, at porteføljen har et afbalanceret mix for at realisere ledelsesmålene ved at tilpasse dem til relevante interessenter. Disse interessenter er normalt aktører som IT, RE (Real Estate) og FM (Facility Management).

Strategi for energi- og miljøforbedringer

For at skabe en bæredygtig og langsigtet virksomhed kræves både energiovervågning og energieffektivitet samt eks. energigenvinding. Nøgletal (KPI) vedrørende energiforbrug er en nem måde at kontrollere forbruget på. Overvågning af energiforbruget giver ledelsen grundlag for at evaluere, analysere og optimere gennem dataindsamling.

Der er flere forskellige nøgletal for måling af energieffektivitet og miljøpåvirkning. PUE (Power Usage Effectiveness – effektivitet ved anvendelse af elektricitet), WUE (Water Usage Effectiveness – effektivitet ved forbrug af vand) eller CUE (Carbon Usage Effectiveness – effektivitet ved anvendelse af kuldioxid). Vores udgangspunkt er det samlede energiforbrug for virksomhedens drift, hvor vi identificerer omkostningsdrivende faktorer og optimeringsmuligheder i stedet for at vælge et enkelt nøgletal på forhånd.

Hvis vi skal vælge en enkelt nøgletal, bliver det NZE (Net Zero Energy Efficiency – “nulenergi-effektivitet”), som er et nøgletal, der tager højde for alle energistrømme i virksomheden. Med vores strategi får I en klar business case, der sikrer relevante tiltag og giver målbare nøgletal til at sænke energiomkostningerne. Coromatic overholder EU’s adfærdskodeks for datacentre og har hjulpet kunderne med at blive certificeret i overensstemmelse hermed.


Kontakt os

Samtykke