Afgift forsvinder: Store fordele ved at genanvende overskudsvarme

Folketinget har endelig sløjfet den afgift, som gjorde det dyrt og besværligt at genanvende overskudsvarme. Det er godt nyt for alle produktionsvirksomheder og datacentre, som gerne vil minimere driftsudgifter og nedbringe udledningen af CO2.

Har I et stort kølebehov, så har I typisk også en stor produktion af overskudsvarme. Overskudsvarmen er for de fleste produktionsvirksomheder og datacentre bare et restprodukt, men der er et stort potentiale i at genanvende energien enten inden for virksomhedens eget kredsløb eller ved at sælge det til udnyttelse i lokalområdet.

Overskudsenergien kan genanvendes

Som systemintegrator kan vi guide jer med at udvikle de tekniske og finansielle betingelser for jeres energigenanvendelse. Vi arbejder ud fra et bredt samarbejdsgrundlag og med en omfattende vifte af aktører indenfor energisektoren.

Potentialet er stort. Vi kan hjælpe jer med en løsning, der genanvender denne energi, så I bliver mere bæredygtige samtidig med, at I reducerer omkostningerne.

 

Ventilation pipes Coromatic

Vi har erfaring med energi-genanvendelse i relation til:

• Opvarmning af egen ejendom
• Opvarmning af andres ejendom
• Videresalg til fjernvarmeleverandør

Vores leverancer omfatter:

• Ressourcer: Vi stiller ressourcer til rådighed, som kan arbejde med problemstillinger vedrørende energiforbruget i anlægget.

• Rapporter: Vi udfærdiger en energirapport samt en opfølgning på anlæggets PUE-mål

• Energiaftale: Vi udfærdiger en energiaftale, som bruges til at måle og monitorere energigevinster i forhold til ejendomsadministratorer og/eller de lokale fjernvarmeleverandører.

• Øvrige leverancer: Vi kan også tage ansvar for hele projektforløbet med alt hvad det indebærer, inklusive design, udførelse, projektledelse, drift og service.

Grønt lys fra politisk side

Når vi leverer effektive løsninger, så handler det ikke kun om at sikre driften af anlægget, men også om at sikre energieffektive løsninger, der sparer både ressourcer og miljøet. Derfor er det også en stor sejr for Coromatic og resten af datacenterindustrien, at Folketinget endelig har besluttet at fjerne den afgift, som hidtil har været pålagt virksomheder, der ville genbruge overskudsvarme. Tidligere har energien været for dyr at sælge på grund af afgifter til staten – men nu er der grønt lys til at etablere løsninger, som kommer både jeres virksomhed og miljøet til gode.

Energioptimering reducerer energiomkostninger

Vores løsninger er altid baseret på en businesscase, der påviser de fordele, I kan høste, ved at genanvende jeres overskudsvarme. Her kigger vi fx på, hvor varmen bedst kan genanvendes: Er det internt i virksomhedens eget kredsløb? Skal den sælges til naboen eller til et boligområde i lokalområdet? Den løsning vi bliver enige om at vælge, skal holde 10-15 år frem i tiden og derfor skal casen klart demonstrere, at I både sparer penge og får en mere bæredygtig drift.

Vi tænker energioptimering ind hele vejen rundt – fra forberedelsesfasen og til den løbende drift.

Lad os hjælpe jer med at lægge en plan

Vi skræddersyr en komplet løsning til jer, der består af gennemafprøvede standardløsninger, som kombineres, så det understøtter jeres forretning optimalt og samtidig reducerer virksomhedens CO2 aftryk.

Vil du vide mere om, hvordan I kan få glæde af de nye regler omkring genbrug af overskudsvarme?
Kontakt os på +45 66 17 62 60 eller salg@coromatic.dk

Læs mere her om energioptimering og energi-genanvendelse