Coromatic whistleblower

Coromatic whistleblowing

 

Vi vil gøre det rigtige

Coromatic bestræber sig på at opretholde et gennemsigtigt forretningsklima og en høj forretningsetik. Vi værdsætter sikkerheden af og respekten for alle, der berøres af vores virksomhed. Du har en afgørende rolle i vores succes.

 

Vores whistleblowing ordning

Vi giver alle mulighed for at anmelde mistanke om ureglementeret adfærd – alt, der ikke er i overensstemmelse med vores virksomheds værdier og politikker. Vores whistleblower ordning er et tidligt advarselssystem til at begrænse risici. Det er et vigtigt værktøj til at støtte høj forretningsetik og opretholde kundernes og offentlighedens tillid til os.

Vi opfordrer dig primært til at kontakte en leder i vores organisation. Føler du ikke, at du kan være åben om dine oplysninger, tilbyder vi mulighed for at meddele dit anliggende anonymt.

> Till report.whistleb.com/coromatic