Coromatics partnerstrategi

Partnerstrategi

Coromatic tager det fulde ansvar for kundernes virksomhedskritiske infrastruktur, og sikrer en uafbrudt drift. Hvordan? Gennem vores omfattende kundeløsninger, som dækker alt, fra rådgivning og design, til færdige anlæg og installationer.

Blandt Coromatics kunder er datacentre, hospitaler, fremstillingsindustri, offentlige organisationer, og hovedkontorer. Coromatic involverer ofte partnere og specialister indenfor driftskontinuitet og IT-sikkerhed. – For at levere de bedst mulige løsninger, tilpasset hver enkelt kundes behov, uanset sværhedsgrad.

Coromatics mission er at sikre, at kunderne føler sig i trygge hænder. Derfor arbejder vi aktivt med vores partner-strategi og plejer vores netværk af leverandører – for til stadighed at optimere måden, hvorpå vi sikrer kvaliteten af den samlede levering.

Kvalitet, pålidelighed, omkostningseffektivitet og innovation, er dokumenterede kendetegn for vores partnersamarbejde.

Coromatics vision er at fuldføre alle aftalte planer og overholde alle aftalte deadlines. Vi forventer det samme fra partnere, der altid er parate til at:

  1. yde den bedst mulige service til gavn for vores fælles kunder og selvfølgelig
  2. tilpasse sig de skiftende markedskrav. Ligesom Coromatic, brænder vores partnere ligeledes for innovative idéer og nye løsningsmodeller.

Coromatics partnere følger og overholder:

  • Alle gældende miljømæssige og lovgivningsmæssige krav
  • Coromatics Code of Conduct
  • ISO 9000 og ISO 14000 standarder
  • Coromatics:
  1. generelle betingelser for køb,
  2. sikkerhedserklæringer, og
  3. leverandør- og fortrolighedsaftaler som understreget i rammeaftalerne.