Cooling

Komplette køling- og ventilationsløsninger til dit datacenter

Vores specialister kan hjælpe med at etablere køle- og ventilationsløsninger både til jeres datacenter og øvrige kritiske installationer. Hvad enten det handler om et laboratorie, et produktionsanlæg eller et hospital, står vi klar til at etablere løsninger med brug af den nyeste teknologi.

Vi hjælper med:

  • Tilpasning af eksisterende anlæg
  • Modernisering af anlæg
  • Service og systematisk vedligehold

Køling som led i energioptimering

Når vi leverer effektive køleløsninger, handler det ikke kun om at sikre driften af anlægget – men også om at skabe energieffektive løsninger, der både sparer ressourcer og skåner miljøet.

Ved at komme hele vejen rundt sikrer vi, at den køleløsning I får, bliver en afgørende del af jeres grønne aftryk og dermed understøtter jeres bestræbelser på at blive mere bæredygtige.

 

Energi-genanvendelse: Afkøling er den største energisluger i et datacenter

Vi kan blandt andet hjælpe jer med løsninger, der kan genanvende varmen fra jeres datacenter. Der er et stort potentiale i at genbruge denne varme både i forhold til at blive mere bæredygtig og i forhold til at reducere omkostningerne.

Vi har erfaring med energi-genanvendelse i relation til:

  • Opvarmning af egen ejendom
  • Opvarmning af andres ejendom
  • Opkobling til lokal fjernvarmeleverandør

Vi kan hjælpe jer med at udvikle de tekniske- og finansielle betingelser for denne energi-genanvendelse, og arbejder med udgangspunkt i en bred vifte af aftaler indenfor energisektoren.

 

CASE

> Trollhättan Energi (SWE)

READ MORE
> Site Assessment
> Advisory