Komplette køling- og ventilationsløsninger til dit datacenter

Køling og ventilation er mange ting. For eksempel kan behovet for køling være en direkte konsekvens af den energi, der forbruges til it-drift i dit datacenter – og køling kræver stabil strømforsyning. Coromatics specialister arbejder med de nyeste former for kølesystemer, og tilbyder komplette klimaløsninger til både små og store installationer, klar til brug. Alt fra små kommunikationsrum, til komplette og komplekse datacentre.

Køling som led i energioptimering

Den hurtige udvikling indenfor IT-hardware går parallelt med en ligeså intelligent og energieffektiv, udvikling indenfor klimaløsninger. Coromatics personale holder sig altid opdateret indenfor de nyeste teknologier, for at finde frem til og kunne tilbyde, optimale løsninger for hver kunde og hvert anlæg. Vi ved, at effektiv køling er en nødvendighed for at sikre it-drift. Men vi ved også gennem vores omfattende erfaring, at effektive klimaløsninger både sparer penge og skåner miljøet.

Coromatic-koncernens danske køleafdeling består af omkring 60 mand inklusivt højt specialiserede serviceteknikere, der kører over hele landet. Afdelingen er ISO 9001 certificeret og vores teknikere er certificerede på højeste niveau. Muligvis derfor anbefaler 9 ud af 10 kunder Coromatics køleservice.

Energioptimering reducerer dine energiomkostninger

Det globale energiforbrug i datacentre udgør 1% til 2% af verdens samlede elforbrug, og denne andel er stigende. Sammenlignet med udledning af drivhusgasser, er datacentre på niveau med luftfartsindustrien.

Hos Coromatic lægger vi stor vægt på energioptimering – fra forberedelsesfasen til den løbende drift. Vi ved af erfaring, at en indsats i forhold til forskellige typer af energioptimering, genererer enormt overskud. For vores kunder, medfører energioptimering reducerede energiomkostninger, som mærkbart skåner miljøet, hvilket ofte er en afgørende faktor i forhold til virksomheders brand og identitet.

Vi ved, hvordan man får helheden til at spille, og kender alle detaljer som understøtter det.

 Når Coromatic implementerer energioptimering af et forretningskritisk anlæg, udnytter vi det erfaringsgrundlag som er opbygget, ved at agere fuldservice ekspertise-leverandør, indenfor alle områder af kritisk drift. Det handler om at sikre, at anlægget er sat op til at køre så optimalt som muligt indenfor de givne rammer. Når energioptimering er gennemført, udvikler vi en energieffektivitets rapport, som dokumenterer de vigtigste energieffektive indikatorer og indeholder forslag til handling. På baggrund af rapporten, planlægger vi næste energieffektivitets fase i samråd med kunden.

Energigenanvendelse – afkøling er den største energisluger i et datacenter

Mere end 75% af elektriciteten, som anvendes i datacentre, omdannes til varmeenergi, der skal frigøres. I mange tilfælde bliver udvundet varme genbrugt. Coromatic hjælper kunderne med at udvikle de tekniske- og finansielle betingelser for energigenanvendelse, til f.eks., opvarmning af egen eller andres ejendom, eller med henblik på videresalg til en lokal fjernvarmeleverandør.

 Coromatic arbejder ud fra et bredt samarbejdsgrundlag, og en bred vifte af aftaler, inden for energisektoren. Alt sammen elementer, der sikrer langsigtet drift og lave omkostninger.

Afhængig af et anlægs status, kan prioriteterne i et initiativ ligge indenfor ét eller flere områder:

  • Tilpasning af eksisterende anlæg
  • Moderniseret anlæg
  • Systematisk vedligehold

Coromatics modeller er tilpasset jeres behov. Vores leverancer omfatter:

  • Adgang til en ressource, som kan arbejde med problemstillinger vedrørende energiforbruget i anlægget – I tilfælde af, der ikke findes en intern resource.
  • Coromatics energirapport, samt en opfølgning på anlæggets PUE / EBS-må

En energiaftale, som bruges til at måle og monitorere energi-gevinster i forhold til ejendomsadministratorer og/eller de lokale fjernvarmeleverandører.

 


Kontakt os

Samtykke