Komplette køling- og ventilationsløsninger til dit datacenter

Vores specialister kan hjælpe med at etablere køle- og ventilationsløsninger både til jeres datacenter og øvrige kritiske installationer. Hvad enten det handler om et laboratorie, et produktionsanlæg eller et hospital, står vi klar til at etablere løsninger med brug af den nyeste teknologi.

Vi hjælper med:

  • Tilpasning af eksisterende anlæg
  • Modernisering af anlæg
  • Service og systematisk vedligehold

 

Komplette køling- og ventilationsløsninger til dit datacenter

 

Køling som led i energioptimering

Når vi leverer effektive køleløsninger, handler det ikke kun om at sikre driften af anlægget – men også om at skabe energieffektive løsninger, der både sparer ressourcer og skåner miljøet.

Ved at komme hele vejen rundt sikrer vi, at den køleløsning I får, bliver en afgørende del af jeres grønne aftryk og dermed understøtter jeres bestræbelser på at blive mere bæredygtige.

Energi-genanvendelse: Afkøling er den største energisluger i et datacenter

Vi kan blandt andet hjælpe jer med løsninger, der kan genanvende varmen fra jeres datacenter. Der er et stort potentiale i at genbruge denne varme både i forhold til at blive mere bæredygtig og i forhold til at reducere omkostningerne.

Vi har erfaring med energi-genanvendelse i relation til:

  • Opvarmning af egen ejendom
  • Opvarmning af andres ejendom
  • Opkobling til lokal fjernvarmeleverandør

Vi kan hjælpe jer med at udvikle de tekniske- og finansielle betingelser for denne energi-genanvendelse, og arbejder med udgangspunkt i en bred vifte af aftaler indenfor energisektoren.

 

Køling som led i energioptimering

 

Med en Site Assessment får I kontrol over jeres kritiske infrastruktur

En Site Assessment vil give afgørende input til virksomhedens planlægningsproces i form af strategier for ejerskab eller udvikling af eksisterende infrastruktur, forbedret performance og omkostningsreduktioner og/eller grundlag for risikostyring.

Vores service omfatter:

  • Gennemgang af detaljerede designdokumenter.
  • On-site gennemgang af hvert fysisk facilitetsområde.
  • Rapport, der angiver afvigelser/gaps og anbefalinger.
  • Vurdering af site-drift, processer, organisation og værktøjer.

Kontakt os og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer.


Kontakt os

Samtykke