Coromatic - service av ventilation

Service af ventilationsanlæg

Service af ventilationsanlæg  – hvad er det vigtigste for dig?

 • At undgå afbrud eller nedetid
 • Få den rigtige servicetekniker hjælp til tiden
 • Overholde lovpligtige serviceeftersyn
 • Få overblik over dine kritiske anlæg
 • Skaffe de rigtige servicekompetencer til dine anlæg

eller noget helt andet?

Hvad du skal være specielt opmærksom på i forbindelse med service af dit ventilationsanlæg

 • Luftmængden er målt og vurderet
 • Alle tekniske data vedrørende tryk er målt og vurderet
 • Eventuelle fejl og mangler, som gør driften uøkonomisk
 • At der er foretaget stop, frost og brandafprøvning
 • At alle punkter i VENT-service er udført
 • At der er påsat VENT-mærkat med dato for sidste service
 • Optimering af funktionalitet for bedre driftsøkonomi og besparelser på varme- og energiregnskabet

Ventilationsanlægget udgør en kritisk funktion i din virksomhed, og det er derfor vigtigt, at det bliver inspiceret regelmæssigt. Du har mulighed for at vælge en driftsikringsaftale eller en tryghedsaftale. Vi finder sammen frem til hvilken aftale, der dækker dit behov bedst.

Med en serviceaftale fra Coromatic får du:

 • Landsdækkende teknisk eksperthjælp 24/7
 • Skræddersyet serviceaftale som dækker præcis dit behov
 • Servicerapporter over udført arbejde
 • 24/7 adgang til Servicecentret på telefon eller mail
 • Single Point Of Contact – ét enkelt telefonnummer til service af alle dine anlæg

 

Hvad er din fordel?
Du får du ro til at tage dig af din virksomheds kerneområde, ved at overlade ansvaret for dine kritiske anlæg til os. Du får ikke kun adgang til kompetencerne i den danske serviceorganisation, men også hele vores nordiske netværk af serviceteknikere, som er specielt uddannede til at tage sig af alle typer af kritisk infrastruktur.

Med en samlet serviceaftale er du sikret samme serviceniveau for forskellige typer kritisk infrastruktur, så risikoen for fejl minimeres.

 

Vil du høre mere om hvordan vi kan hjælpe dig med at sikre dit ventilations-anlæg?

Kontakt os på +45 88 16 34 00 eller service@coromatic.dk