Termografering

Ved termografering kan Coromatics teknikere studere dets indre varmeflow i detaljer

Ved at fange det termiske billede af et anlæg kan Coromatics teknikere studere dets indre varmeflow i detaljer. Termografi gør dem i stand til at afsløre uregelmæssigheder, før de udvikler sig til nedbrud. Det kan således lade sig gøre, på et meget tidligt tidspunkt, at identificere fejlkilder i anlægget og dets komponenter (f.eks. koblingsudstyr og klimaanlæg).

Den mest almindelige anvendelse af termografi er elektrisk termografi

Årsagen er, at alle industrier, processer, bygninger og faciliteter kræver elektrisk energi for at fungere. Defekte eller overbelastede, elektriske installationer kan forårsage overophedning eller kortslutninger, som kan medføre brand eller afbrydelser i produktionen.

En servicekontrakt på termografi kan betale sig selv

En servicekontrakt på termografi kan betale sig selv, hvis bare en enkelt alvorlig fejl, som kan resultere i brand eller nedetid, opdages. Intet system er 100% effektivt. Strøm, der går gennem elektriske systemer, vil generere varme på grund af elektrisk modstand. Over tid vil komponenter og kontaktflader i det elektriske system blive forringet. Med forringelsen følger den øgede modstand og med øget modstand følger den øgede temperatur. Denne cyklus fuldføres indtil noget fejler.

Forskellige komponeneter bliver skiftevis udvidet og sammentrukket på grund af strømstyrken, hvilket kan medføre, at forbindelserne løsner sig

Vibrationer, højere belastninger, fugt, beskidt luft, korrosion og mekanisk slid er eksempler på andre faktorer, der kan registrere, fremskynde forringelsesprocessen og øge antallet af fejl i anlægget. Eksempler på årsager til elektriske afvigelser er høje belastninger, vibrationer, metaltræthed, alder og specifikke milpåvirkninger som høje omgivelsestemperaturer, vind, kemisk eller beskidt luft.

 

De mest almindelige problemer i termografi  er termiske afvigelser relateret til forbindelser

Det er er ikke usædvanligt, at omkring 75% af alle afvigelser, der blev fundet under en inspektion, er forbindelsesproblemer af en eller anden art.

 

Ved at finde defekte komponenter og forbindelser i god tid, kan brand og nedetid forhindres

Formålet med termografien er at finde defekte, elektriske komponenter eller forbindelser i elektriske installationer ved at inspicere dem med et termisk kamera. De termiske billeder er stadig billeder, og kun defekter, der eksisterer på tidspunktet for inspektionen, kan dokumenteres.. For at dette kan ske, er det nødvendigt at udstyret bruges af kvalificeret personale, som har den nødvendige uddannelse og erfaring til at udføre termografi. Coromatic har certificeret personale, der udfører termografi i henhold til brandbeskyttelsesforeningens standard “SBF 1031:2 termografisk elektrisk installation”.

Hvis du har spørgsmål til termografi, så ring til os på +45 66 17 62 60 eller skriv til os på salg@coromatic.dk