Coromatic - strategisk rådgivning

Derfor er strategisk rådgivning nødvendigt

Digitaliseringen stiller helt nye krav til infrastrukturen

Digitaliseringen udfordrer traditionelle forretningsmodeller og muliggør det, som man tidligere bare kunne drømme om. Men digitaliseringen stiller også helt nye krav til infrastrukturen. Her er tilsyneladende grundlæggende ting som strømforsyning og datakommunikation helt afgørende for overhovedet at kunne drive virksomheden. Virksomheder skal kunne fungere 24/7, og ledelsen skal have adgang til de rigtige oplysninger – hvor som helst og når som helst.

For at knytte infrastruktur og kritiske anlæg til forretningsstrategier har Coromatic udviklet en tre-trins-tilgang: Analyse, udførelse & opretholdelse.

  1. Analyse

Arbejdet indledes altid med en grundlæggende analyse af de eksisterende virksomhedskritiske anlæg. I denne analyse gennemgår vi den nuværende status, de risici, der eksisterer, og konsekvenserne af et driftsstop.

  1. Udførelse

På baggrund af analysen vil vi komme med et strategi- og løsningsforslag til sikring af det virksomhedskritiske anlæg. Den valgte løsning skal passe til virksomhedens forretningsbehov. Vi kan hjælpe med eller drive hele forandringsarbejdet.

  1. Opretholdelse

Det sidste trin i processen er at sikre, at det virksomhedskritiske anlæg vedligeholdes og fungerer på en bæredygtig måde over tid. Coromatic baserer sine råd til management på fakta, analyser, erfaring og best practice.

Coromatic hjælper med at binde forretningsmål sammen med design af infrastrukturen

 Dette kan gælde for nyetablering såvel som en portefølje af eksisterende anlæg. Virksomhedskrav og udvalgte strategier skal interagere og danne et fundament for virksomheden. Coromatic kan også bistå med konsekvensanalyser og analyser i forbindelse med strategiske ændringer. For at skabe et helhedsbillede for beslutningsgrundlaget skal viden om relevante omkostninger og risici medtages i beregningen.

 

Udvikling af business case
Investeringer i virksomhedskritiske anlæg kræver kvalificerede økonomiske beregninger som grundlag for sunde forretningsbeslutninger. De business cases, som Coromatic fremlægger, er i overensstemmelse med jeres forretningsmål og gør det muligt for ledelsen at vurdere disse på samme grundlag som andre investeringer.

 

Investeringer i kritiske anlæg har stor betydning for virksomhedens robusthed og tolerance

De kan også have stor indflydelse på eksterne interessenter såsom ejere, kunder og markedet. Coromatic foretager globale udvalg og bedømmelser af anlæg (site selection) samtidig med, at vi selvfølgelig beskytter kundernes interesser, identitet og overholder regler om fortrolighed, når det kræves.

 

Flytning af operativ drift (outsourcing)

En flytning eller overtagelse af anlægsdriften kan indebære outsourcing, insourcing eller udskiftning af tjenesteudbyder. Coromatic planlægger, udfører og kvalitetssikrer flytning eller overtagelse ved at tage hensyn til områder som flytning af personale, aktiver, afgrænsningsliste, integrering af klienter i processen, roller og ansvar samt dokumentation.

 

Strategi for energi og miljøforbedringer

For at skabe en bæredygtig og langsigtet virksomhed kræves både energiovervågning og energieffektivitet samt eks. energigenvinding. Nøgletal (KPI) vedrørende energiforbrug er en nem måde at kontrollere forbruget på. Overvågning af energiforbruget giver ledelsen grundlag for at evaluere, analysere og optimere gennem dataindsamling.

 

Måling af energieffektivitet og miljøpåvirkning

Der er flere forskellige nøgletal for måling af energieffektivitet og miljøpåvirkning. PUE (Power Usage Effectiveness – effektivitet ved anvendelse af elektricitet), WUE (Water Usage Effectiveness – effektivitet ved forbrug af vand) eller CUE (Carbon Usage Effectiveness – effektivitet ved anvendelse af kuldioxid). Vores udgangspunkt er det samlede energiforbrug for virksomhedens drift, hvor vi identificerer omkostningsdrivende faktorer og optimeringsmuligheder i stedet for at vælge et enkelt nøgletal på forhånd.

 

Måling af Net Zero Energy Efficiency

Hvis vi skal vælge et enkelt nøgletal, bliver det NZE (Net Zero Energy Efficiency – “nulenergi-effektivitet”), som er et nøgletal, der tager højde for alle energistrømme i virksomheden. Med vores strategi får I en klar business case, der sikrer relevante tiltag og giver målbare nøgletal til at sænke energiomkostningerne. Coromatic overholder EU’s adfærdskodeks for datacentre og har hjulpet kunderne med at blive certificeret i overensstemmelse hermed.