Coromatic - service av reservkraft

Coromatic er ledende i Norden på generatoranlæg og færdigbyggede generatorer

Kombination af en dieselmotor og en el-generator

En nødstrømsgenerator/dieselgenerator er en kombination af en dieselmotor og en el-generator (ofte kaldt en alternator), som genererer strøm til den kritiske del af installationen. Generatoranlæg bruges på steder, hvor forsyningsnettet ikke er tilsluttet, som supplement til den eksisterende installation i spidsbelastninger eller som nødstrøm, hvis der forekommer strømudfald i forsyningsnettet. Denne funktionalitet kaldes også short-break.

Man opnår længere driftstid

Med en stor afhængighed af nødstrøm og ønske om lang back up tid, kan man med fordel installere en nødgenerator og derved mindske eventuel batterikapacitet på et tilknyttet UPS-anlæg, samt reducere udgifterne til batteriskift på UPS. Man opnår længere driftstid, idet et generatoranlæg ”kun” kræver påfyldning af brændstof og derfor kan køre så længe, der er behov for det.

 

Generatoranlæg leveres som færdigbyggede generatorer fra en af vores leverandører

Vores leverandører tilbyder talrige valgmuligheder i kraft af et omfattende produktprogram i både indendørs, udendørs, 1-faset og 3-faset udførelser, samt et bredt motor- og alternator program, så anlægget kan tilpasses den specifikke opgave.