Coromatic serviceavtal

Serviceydelser

Med en teknisk risikovurdering (TRR) får I en professionel gennemgang af jeres site

Denne udføres af en eller flere kompetente serviceteknikere for at sikre, at tekniske risici noteres og rapporteres til sitets ejer. Rapporten indeholder anbefalinger og mulige måder at mindske risikoen på. Coromatics kompetente serviceteknikere vedligeholder ikke kun sitesystemer og håndterer hændelser. Vi er stolte af at arbejde proaktivt med risikoreduktion for vores kunder.

Den tekniske risikovurdering er specialtilpasset til det site, der gennemgås, således at relevante værktøjer anvendes.

 

Ved termografering kan Coromatics teknikere studere dets indre varmeflow i detaljer

Termografi er et af de værktøjer, vi bruger. Teknikere kan studere den indre varmestrøm i detaljer, hvilket gør det muligt for dem at opdage uregelmæssigheder, inden de bliver til hændelser – f.eks. i eltavler eller miljøstyringssystemer. Test af brændstof og brændstoftanke kan omfatte flere aspekter, f.eks. vakuummåling eller laboratorieanalyser af væsker. Disse giver viden, der kan forhindre fremtidige nedbrud eller compliance-overskridelser.

Den tekniske risikovurdering kan afsløre potentielle højrisikoområder, der kræver yderligere undersøgelser for at sikre, at sitets kritikalitet ikke kompromitteres afgørende. Dette gør det muligt for kunden at udføre en komplet sitevurdering, som leveres af Coromatic Advisory.

Systemoptimeringsvurdering giver vores erfarne serviceteknikere et professionelt perspektiv på mulige forbedringe

 Vi er stolte af vores evne til at agere proaktivt, og hjælpe vores kunder med at finde måder at reducere omkostningerne på. Når vi udfører en systemoptimeringsvurdering (SOA), giver vores erfarne serviceteknikere et professionelt perspektiv på mulige forbedringer af systemets ydeevne samt omkostningsreduktioner.

 

Sitesystemer er designede til optimal drift indenfor deres planlagte levetid

Systemoptimeringsvurderingen specialtilpasses til sitets systemer, så resultaterne er relevante. Dette gøres ved at aftale vurderingens omfang, og derefter gennemgå de forskellige faktorer, der kan påvirke sitesystemernes ydeevne og omkostninger. Blandt de faktorer, der kan overvejes, er aktuelle systemkonfigurationer og effektiviteten af en nuværende opsætning i forhold til de nye systemer, der er tilgængelige på markedet.

Vurderingen af, om den nuværende systemkonfiguration er optimale kan for eksempel omfatte, om for meget køling anvendes ift. det, der reelt kræves. Når man sammenligner eksisterende systemers nuværende ydeevne med den effektivitet, der kan leveres af alternativer på markedet, kommer sammenligningen til udtryk ved, hvor meget der kan spares ved udskiftning eller opgradering af UPS.

Rapporten indeholder konkrete anbefalinger og mulige måder at forbedre ydeevne og reducere omkostninger baseret på vores brede, praktiske erfaring.

Systemoptimeringsvurderingen hjælper kunden med at forbedre eller modernisere webstedet for at forøge både ydeevne og omkostningseffektivitet. Vurderingen kan også bruges som udgangspunkt for en formel business case med fuld, økonomisk modellering, der kan leveres af Coromatic Advisory.

Sitesystemer er designede til optimal drift indenfor deres planlagte levetid

Livscyklus-risikoovervågning
Sitesystemer er designede til optimal drift indenfor deres planlagte levetid. For at opnå optimal ydeevne og forlænge den forventede levetid, skal de indgå i et passende driftsmiljø. Formålet med overvågning af livscyklusrisikoen er at sikre, at sitesystemerne faktisk betjenes indenfor de toleranceområder, der er specificeret af fabrikanterne, i overensstemmelse med standarder eller best practices. Dette bidrager til at reducere de samlede livscyklusomkostninger og sikre ydeevne i henhold til specifikationerne.

Et eksempel er, at alle batterier har en nominel kapacitet, der bestemmes ud fra bestemte forhold. Hvis intervaller for temperatur og fugtighed ikke overholdes, kan dette forkorte den forventede levetid eller fremskynde afladningen under strømsvigt.

Coromatic tilbyder to typer af risikostyringsmetoder indenfor livscyklus. En af dem er offline-overvågning, hvor realtidsdata indsamles og opbevares lokalt på sitet, og derefter indsamles og analyseres senere, f.eks. som led i en månedlig gennemgang af, hvorvidt de forskellige målepunkter har returneret data uden for det godkendte interval.

On-line-overvågningen giver derudover fjernadgang til data, hvilket muliggør tekniske alarmer, der kan udløse teknikerbesøg, hvis datapunkter ligger uden for det godkendte interval. Dette muliggør også kontinuerlig dataanalyse og identifikation af potentielle risici for hændelser – før de indtræffer.

 

Tjenester for alarmer og monitorering

Med Coromatics tjenester for alarmer og monitorering i realtid, kan kunderne aflæse, se og overvåge, driftkritiske områder og dets faciliteter – og nøje følge energistrømmen i faciliteterne. Et driftsalarmsystem alarmerer ved afbrydelser i driften, og giver mulighed for proaktive initiativer, der muliggør energieffektivitet for faciliteter såsom datacentre.

Et integreret og sikkert driftsovervågningscenter fjernaflæser data og videregiver alarmerne. Intelligent hardware, der indsamler detaljerede alarm- og klimadata, danner systemets fundament. Når data er indsamlet, analyseres det og efterfølgende vises informationen på en struktureret og overskuelig måde. Kritiske alarmer kan sendes videre til yderligere håndtering hos et døgnbemandet vagtselskab.

 

Datacenteranalyse – Coromatics værktøj til at give jeres datacenter et sundhedstjek

Coromatic’s værktøj til at give jeres datacenter et sundhedstjek. Med omfattende brancheerfaring og ekspertise, inspicerer og analyserer vores konsulenter alle komponenter i dit datacenter (datacenteranalyse), og giver dig den aktuelle status med anbefalinger for fremtiden. Alt sammen for at skabe det sikrest mulige datacenter. Vores indsats omfatter et check af samtlige kontrolpunkter for de forskellige sikringsniveauer – som defineret i MSB (Swedish Civil Contingencies Agency) Guide to physical information security in IT facilities (Publ.nr: MSB629 – December 2013).

Rapporten fra datacenter analysen giver et udførligt indblik i, hvor godt datacenter, computerrum, eller kommunikationscenteret imødekommer MBS standarder, sideløbende med anbefalinger til, hvordan det tilrådelige sikkerhedsniveau opnås.

Datacenteranalysen indeholder:

  • Elektricitet
  • Køling
  • Opbygning
  • Brandalarm beredskab
  • Driftalarm beredskab
  • Datamedie beskyttelse
  • Dokumentation
  • Serviceaftale
  • Vedligehold af orden i miljøet
  • Resultater og dokumentation