Brochurer

 • Vi tilbyder 24/7 service af dine forretningskritiske anlæg

  At sikre strømforsyning og datakommunikation spiller en central rolle i driften af næsten alle virksomheder i dag. I vores digitaliserede samfund er der ikke tid til nedbrud, strømsvigt eller afbrydelser i datakommunikation. Sikring af det rette serviceniveau til tiden og optimal oppetid, stiller store krav til en professionel serviceudbyder. Coromatic er dedikeret i at hjælpe organisationer i alle størrelser med at sikre uafbrudt strømforsyning og datakommunikation, og derved sikre driften 24/7.

 • Få et nyt selvfinansieret serverrum og en grønnere profil

  Ældre serverrum bruger meget energi, og belaster både driftsøkonomien og klimaet. Derfor giver det god mening at tage stilling til, om jeres serverrum skal renoveres eller erstattes af et nyt. Med en ESCO-model (Energy Service Company), som tager udgangspunkt i sparede energiudgifter, kan et helt nyt serverrum ved hjælp af selvfinansiering, tilbagebetales over en kort årrække. Samtidig kan I opnå væsentlige besparelser på driftsomkostningerne og være med til at bidrage til et mindre klimaaftryk.

 • Site Assessment er en service, der udføres af Coromatic med henblik på at bygge bro mellem den nuværende infrastruktur og forretningsstrategien

  Virksomhedskritisk infrastruktur, såsom datacentre og kritisk kommunikation, er afgørende for enhver virksomhed, og omkostningerne eller konsekvenserne ved afbrud kan være alvorlige. Virksomheder har brug for at kunne fungere 24/7, og ledelsen skal have adgang til den rigtige information overalt — og når som helst. Så hvordan skal fysiske og logiske IT-risici styres, så de går hånd i hånd med initiative til forretningsudvikling, og vil et fokus på bæredygtighed afspejles i disse initiativer?

 • Vi tager os af driften af dine forretningskritiske anlæg

  Uafbrudt strømforsyning og datakommunikation spiller i dag en central rolle i vedligeholdelsen af funktionerne i næsten alle organisationer. I vores digitaliserede verden er der ikke plads til strømudfald eller afbrud i datakommunikation i den daglige drift. Driften af forretningskritiske anlæg er vigtig, men lavt prioriteret i mange virksomheder. Den er dog kritisk for hele virksomheden. Coromatics serviceydelser kan hjælpe virksomheder ved at tage ansvar for den daglige drift af forretningskritiske anlæg og sikre at de fungerer optimalt 24/7.

 • Generator og UPS

  "Kritisk strøm" er en fællesbetegnelse for systemer, der garanterer kontinuerlig og problemfri strømforsyning, hvilket er afgørende, hvis driftssystemer skal køre problemfrit hele døgnet rundt. Kritisk strømforsyning er blevet vigtigere som følge af den stigende digitalisering og behovet for en pålidelig strømforsyning. I dag er mange funktioner forretningskritiske, hvilket har betydet en højere prioritering af områderne strømforsyning og nødstrøm.

 • All modern operations are digitalised in some way

  Today, all operations are digitalised in some way or another, both business processes and various company-wide functions. This allows us to constantly work from different locations and always stay connected. Not least in the office, where we take for granted that we can move from different meetings, common areas and back to the desk without losing contact with the network and important systems.

 • Site Assessment is a service performed by Coromatic to connect the present infrastructure to business strategy

  Mission critical infrastructure such as data centers and critical communication are crucial for any business, and the cost or impact of downtime could be severe. Businesses need to run 24/7, and management teams need to have access to the right information anywhere – and at any time. So how will physical and logical IT risks be managed so they go hand in hand with business development initiatives, and will the focus on sustainability be reflected by those initiatives?

 • We provide 24/7 service maintenance of your mission critical sites

  Stable power and data communication supply plays a crucial role in maintaining the operation of almost any of today’s organizations. In our digitalized society, there is no room for power failure or disruption in data communication. Ensuring the right level of maintenance in time and securing high uptime levels requires a professional provider of maintenance. This is why Coromatic is dedicated to helping organizations of all sizes and ensuring continuous supply of power and data communication, for uninterrupted business 24/7.

 • Minimere kostbar nedetid, eliminere risiko for brand

  Vores tekniske rengøring er en professionel rengøringsservice, som er målrettet teknikrum, som indeholder servere, mekanik- og koblingsudstyr, generatorer og UPS, samt batterier.

 • Non Sonus OSD C100 NS

  A highly soundproofed superstructure made from a sandwich construction from our own factory with variable speed electric fans that ensures low noise levels. This allows for use within urban areas, even during evenings and weekends.

 • Frigør dit personale. Smart og effektivt!

  Hvis du oplever, at dine personaleressourcer er begrænsede og tidplanerne er stramme, så kan Coromatics Smart Hands være en hjælp.

 • Strategic management advice for secure and sustainable operations

  Digitalization enables things that we could once only dream about, while challenging traditional business models. Although digitalization brings many new opportunities, it also places entirely new demands on infrastructure, with seemingly basic aspects as power supply and data communication becoming crucial for maintaining operations. Operations need to run 24/7, and management teams need to have access to the right information anywhere – and at any time.

 • Hold dit IT miljø stabilt og effektivt

  Datacentret er virksomhedens hjerte, som holder liv i forretningen. I vores digitaliserede samfund er der ikke plads til strømsvigt eller afbrydelser i datakommunikation. I den forbindelse er høj disciplin i forbindelse med kabling og patchning grundlaget for et stabilt og effektivt IT miljø.

 • Vi sikrer, at virksomheder og organisationer kan opretholde deres forretning uden afbrydelser

  Digitalisering muliggør ting, som vi engang kun kunne drømme om, og udfordrer de traditionelle forretningsmodeller. Digitalisering hjælper virksomheder til at spare tid og penge, samtidig med at flere produkter og services stilles til rådighed for flere kunder til en lavere pris. Vi vil se mange spændende anvendelsesmuligheder dukke op i fremtiden.

 • Uninterruptible power and emergency power

  Critical Power is a collective name for systems that guarantee uninterruptible and seamless power delivery, which is crucial if operations are to run smoothly in the long term. The field of Critical Power has also become more important with the rapid digital trend and the need for a reliable supply of electricity. Today, we can see that more functions are business-critical, which has raised the priority given to the issue of power supply and emergency power.

 • We enable companies and organizations to run their operations without disruption

  Digitalization makes things possible that we could once only dream about, while challenging traditional business models. Digitalization helps companies save time and money, while making more products and services available to more customers at a lower cost. We will see many exciting opportunities and applications emerge in the future.

 • Prefabricated 10-, 20- and 40-foot units Constructed of steel with composite technology

  Coromatic is headquartered in Stockholm, Sweden, Coromatic offers solutions designed and built with Nordic quality. However, our geographic presence is much wider than that. Coromatic recently built data centers in Europe, Africa, Asia, Middle East and Latin America. This experience enables us to fully understand the customers’ different needs. The Coromatic team has a proven record of accomplishment of deploying high quality turnkey projects including civil work worldwide.