Vi har designet og bygget mere end 1000 forskellige datacentre

Datacenter og serverrum som turnkey løsninger

Coromatic arbejder med at optimere eller bygge nyt. Vi tilbyder omfattende erfaring indenfor design, opbygning og vedligeholdelse af datacentre og serverrum. Præcis som hjertet er for blodomløbet – er datacentret det digitale hjerte for virksomhedens netværk. Mange af vores projekter er såkaldte turnkey løsninger, hvor vi tager det fulde ansvar for den aftalte funktionalitet og fysiske sikkerhed. Vi varetager design, leverance og idriftsættelse af al din fysiske infrastruktur.

Vi har designet og bygget mere end 1000 forskellige datacentre
Som resultat heraf er vi særligt kvalificerede til at sætte os ind i hver enkelt organisations behov, og kan derfor skabe den bedste løsning til netop dit datacenter eller serverrum. Der er ingen genveje til den rigtige løsning for dit datacenter eller serverrum. Vi arbejder ud fra hver kundes specifikke behov og særlige forhold. Baseret på de informationer vi indsamler, udfærdiger vi vores forslag og tilbud på din datacenterløsning.

Miljø- og energioptimering af dit datacenter eller serverrum

Ud over de selvfølgelige sikkerhedsforanstaltninger, er et stærkt fokus på miljømæssige forhold og energioptimering det der karakteriserer vores design og tekniske planlægning. På den måde, tager vi ansvar for miljøet, samtidig med at du sparer penge i dit datacenter eller serverrum.

Sikring af optimal ydeevne i dit datacenter eller serverrum
Vores styrke ligger i vores evne til at se det hele i et større perspektiv. Vi har alle de nødvendige evner og ressourcer indenfor egen organisation. Vi tager således ansvar for dit datacenter eller serverrum som en helhed, og vi sikrer os, at alle systemer spiller sammen, for at sikre optimal ydeevne.

Vi har gennem årene leveret adskillige løsninger til varmeforbedring i datacentre, hvilket er én måde at optimere systemer på, set ud fra et miljøperspektiv. Med andre ord, målet er at producere en løsning med det rette sikkerhedsniveau, uden at gå på kompromis med hverken energioptimering eller miljømæssige hensyn.

Datacenterindretning – vi hjælper dig med at dimensionere dit datacenter i forhold til dit behov, og leverer udstyr

Vi hjælper dig med at dimensionere dit datacenter i forhold til dit behov, og leverer udstyr, der indgår i datacenterindretningen. Racks udgør en stor del af datacentret. Vi hjælper med at vælge de bedste racks til dig, afhængig af din projekterede køleløsning, dit el behov og mængden af ​​kabler, der skal bruges. Det betyder, at du kan sikre, at alt i dit serverrum fungerer og passer bedst muligt til formålet. Hvis et integreret rack passer bedre til dit behov, vil vi i stedet installere et af ​​disse.

Korrekt dimensionering af racks er vigtig
Ved hjælp af de korrekte racks og skabe til dit udstyr forenkles installations- og servicearbejdet, og du får et bedre overblik over datacentret. Vi arbejder sammen med verdens førende distributører af rackløsninger og kabelhåndtering, og tilbyder flere smarte løsninger til lodret og vandret kabling. Mere komplekse datacentre stiller nye krav til strømfordeling.

Power Distribution Units til håndtering af dit udstyr

Coromatic kan levere alle Power Distribution Units, også kendt som PDU. En PDU er en enhed, som distribuerer strøm til flere udstyrsenheder. PDU’en indgår i håndteringen  af dit udstyr, og sørger for overvågning og måling af strøm på den hurtigste og sikreste måde. Derfor sørger vi for, at dit datacenter opretholder de samme høje standarder overalt fra systemer, til kabelmærkning, og til klæbende tæpper, der forhindrer at snavs kommer ind i datacentret.

Vi tilbyder hjælp i alle faser i dit datacenterprojekt

Vores tilbud omfatter de tre vigtigste faser i et nyt datacenterprojekt: før, under og efter.

I disse faser håndterer vi:
Før:
Valg af lokalitet, analyse og vurdering af eksisterende Infrastruktur, business continuity auditering, behovsanalyse, konceptuelt design, detaljeret design, bistand i kommunale godkendelser og tilladelser.

Under: Konstruktion, installationer, projektstyring, idriftsættelse.

Efter: Vedligeholdelse og service, årlige revurderinger, opgraderinger og udvidelser/ tilføjelser

Vi baserer altid vores tilbud på hver enkelt kundes specifikke krav og behov, og tager aldrig udgangspunkt i forudbestemte pakkeløsninger. På den måde kan vi sammensætte løsninger fra de leverandører, som tilbyder de bedste match for hvert enkelt specifikke datacenter eller serverrum.


Kontakt os

Samtykke