Undvik driftproblem med riskhantering och riskanalys

Risici bør håndteres for at forebygge og undgå driftsproblemer

Konsekvensanalyse, en del af risikohåndtering

Det gælder både digitale og fysiske risici. Hvad er konsekvenserne for  virksomheden, hvis nedbrud påvirker forretningsprocesserne, og hvad kan der gøres for at forhindre fremtidige driftsforstyrrelser? Coromatic hjælper med at identificere risikoområder og giver anbefalinger til, hvilke områder der bør prioriteres for at opretholde forretningsaktiviteter.

 

Risikoanalyse giver svar på mange spørgsmål

Risikoanalysen giver ledelsen svar på spørgsmål om risikoklassificering og sandsynligheden for, at der opstår hændelser. En opdateret risikoanalyse understøtter strategiske processer og beslutningstagning via et solidt grundlag og giver svar på prioriteringsspørgsmål.

Business Impact Analysis (BIA)

Prioritér jeres anlæg ud fra et forretningskritisk perspektiv, ved at gennemføre konsekvensanalyser – Business Impact Analyses (BIA). Coromatic giver ledelsen klare anbefalinger til, hvilke områder der bør prioriteres.

 

Disaster recovery sikrer virksomhedens kontinuitet

Disaster Recovery (DR) begynder med, at man etablerer kontinuitetsplanlægning (BCP, Business Continuity Planning) og Business Recovery Planning (BRP). Det omfatter også uddannelse for at sikre dette beredskab. Planerne bør tilpasses og forbedres i forbindelse med ændrede forhold, men også i forbindelse med planlagte formelle revisioner.

 

Teknisk revision

Den tekniske revision identificerer potentielle risici i det fysiske miljø og driften. Den er baseret på god praksis for denne type revisioner. Revisionsrapporten indeholder anbefalinger om et passende niveau af modstandsdygtighed for anlægget samt mulige måder at opnå dette på.

 

Overholdelse (Compliance)

Compliance omfatter bestræbelser på at sikre, at forretningsdriften overholder love og bestemmelser, sikkerhedskrav, Coromatic give ledelsen en uafhængig granskning af overensstemmelsen. Rapporten indeholder anbefalinger til forbedringer og fungerer som støtte til beslutningstagning i ledelsen.

Energikortlægning

Energikortlægningen giver svar på, hvor meget ​​energi der forbruges årligt, samt hvor meget der bruges til at drive virksomheden.

Den giver også forslag til omkostningseffektive foranstaltninger, som ledelsen kan tage for at reducere energiforbruget og investeringerne for disse. Dette medfører, at kunden er i stand til at forbedre energieffektiviteten. Rapporten udarbejdes i henhold til direktivet og anmeldes til den relevante myndighed.