Blog: Datacenterbyggeri – lad os sammen brolægge vejen til grønnere data

I anledningen af konferencen Danish Data Center tilrettelagt af Danish Data Center Industry (DDI) deler adm. direktør i Coromatic Danmark Kurt Vahlun Sørensen her sine tanker om en databranche i rivende vækst, og de stigende krav til, at branchen arbejder mod et klimaneutralt aftryk.  

 

Der er ingen tvivl om, at 2022 var et udfordrende år også i datacenterbranchen. Men trods inflation, stigende energipriser og geopolitisk usikkerhed slår vi i Europa og Norden igen rekorder med hensyn til datavækst. Det er en udvikling, der forpligter, idet vi i endnu højere grad skal have fokus på branchens emissioner, så datavækst ikke er lig med emissionsvækst.

 

Heldigvis er vi i Norden fortsat på forkant med udviklingen, hvad gælder grønne løsninger og teknologier. Det er et gunstigt, men ’kompetetivt’ marked, der sætter øgede krav til branchen som helhed. I Coromatic hilser vi både vækst, krav og teknologier velkommen og ser det som vores fortsatte opgave at medvirke til at drive branchen mod vores fælles mål: en klimaneutral databranche.

 

Grøn, grønnere, grønnest – bæredygtighed er et must

Når det kommer til grønne løsninger, har interessen aldrig været større. Faktisk vil jeg vove den påstand, at grøn er det nye sort. I Coromatic oplever vi i udstrakt grad, at kunderne efterspørger lavt energiforbrug og et minimum af miljøpåvirkning. Med andre ord: grønne løsninger er ikke længere et alternativ, men et regulært krav og konkurrenceparameter, når der etableres nye datacentre og serverrum. Det er set fra min stol en positiv udfordring, der nudger os leverandører til at være endnu mere ambitiøse på egne og klimaets vegne.

 

Varmegenindvinding: det endnu uudnyttede potentiale

Ifølge Dansk Fjernvarme forventes det, at cirka 50 procent af fjernvarmesystemet har potentiale til at blive dækket af overskudsvarme fra industri og geotermiske kilder i 2045 (kilde: DDI). Den analyse flugter godt med, at knapt halvdelen af den energi, der benyttes til et gennemsnitligt datacenter, går tabt som overskudsvarme. Det er kort sagt spild. Varmegenvinding bør derfor være et centralt fokusområde for både vores fjernvarmedistributører, datacenteroperatører, -leverandører og vores politikere.

 

Nyt EU-direktiv på trapperne

Det forventes, at det kommende europæiske energieffektivitetsdirektiv (EED) indføjes i dansk lovgivning i år. Det nye direktiv varsler store ændringer, som vil få betydning for hele databranchen. Blandt andet ser det ud til, at varmegenindvinding bliver et krav for større datacentre over 1 MW. Herudover indvarsler EED et helt sæt nye og skrappere rapporteringskrav, der blandt andet tæller: indgående og udgående datatrafik, mængden af databehandling, energiforbrug og køleeffektivitet, brug af vedvarende energikilder mm. Det er forhold, der naturligvis stiller store krav til os som leverandører og operatører.

 

Immersion cooling en gamechanger?

Nedkøling via væske har i de senere år fået mere og mere opmærksomhed på tværs af europæiske datacenteroperatører. Det er der god ræson i, da køling med væske har mange fordele, herunder det faktum at vand transporterer varme 26 gange mere effektivt end luft. Derfor er det ikke desto mindre interessant, når danske frontrunnere i miniskala afprøver såkaldt immersion cooling, hvor servere nedsænkes direkte i en specialfremstillet væske. Det er en teknologi, vi følger nøje, da den uden tvivl vil få betydelig indflydelse på den måde, vi designer og bygger datacentre på i den nærmeste fremtid.

 

Jeg håber, at vi ses den 23. maj i Marriott Copenhagen til DDI-konferencen Danish Data Centers, hvor jeg vil få lejlighed til at tale mere om, hvordan vi i Coromatic søger at understøtte den grønne omstilling via bæredygtigt datacenterbyggeri.

 

Vel mødt!

Kurt Vahlun Sorensen Coromatic Denmnark

Kurt Vahlun Sørensen, adm. direktør i Coromatic Danmark