Hospital Bispebjerg

Nødstrøm til nyt Hospital Bispebjerg

Coromatic har projekteret og installeret en omfattende nødstrømsløsning til Nyt Hospital Bispebjerg – og sikret nødstrøm undervejs, mens hospitalet gik fra decentral til central nødstrøms-forsyning. Tidsplanen holdt, og god undervisning har klædt hospitalet på til driften.

 

Case study Bispebjerg Hospital - Coromatic

 

Nyt Hospital Bispebjerg opføres på Bispebjerg Hospitals område og bygger nyt frem mod 2025. Coromatic har stået for at etablere nødstrøm på blandt andet Laboratorie- og Logistikbygningen: ”Coromatic har været gode til at finde løsninger undervejs i processen,” lyder det fra Thomas Egedal Kristensen, Commissioning Leder på Bispebjerg Hospital.

 

Fra decentral lavspænding til central højspænding

Nyt Hospital Bispebjerg har valgt at gå fra at køre med decentral nødstrøm på lavspænding til central nødstrøm på højspænding, dvs. det spændingsniveau, elværket leverer. Fordelene er, at hospitalet i forvejen har hele højspændingsnettet etableret, og at højspændingsledningerne er tyndere, så der forbruges mindre kobber.

”Vi har genbrugt og ombygget de tre eksisterende generatoranlæg til at køre på højspænding og desuden installereret 3 nye,” fortæller projektleder Peter Aaby fra Coromatic. En udfordring har været at opretholde et nødstrøms-beredskab og bygge om samtidig:

 

Nødstrømmen sikret – også undervejs

Man kan jo ikke bare fjerne nødstrømmen! Vi har hele tiden måttet sikre, at hospitalet har nødstrøm, og derfor har det været nødvendigt at arbejde i etaper, hvor vi har bygget nye generatorer, koblet dem ind på højspændingsringen og taget de gamle ud i den rækkefølge,” forklarer Peter Aaby, og Thomas Egedal Kristensen tilføjer:

”Coromatic stillede spørgsmålstegn ved, hvor robust vores anlæg var, og om der var nødstrøm nok i ombygningsperioden. Da vi fandt frem til, at det var nødvendigt med backup, hjalp de med at finde en midlertidig løsning og opstille et supplerende anlæg.”

 

Case study Bispebjerg Hospital - Coromatic

 

Strømmen reetableres på maks. 15 sek.

Coromatic anvender synkronisering under start – et system som bevirker, at nødstrømsanlægget starter hurtigt op:

”Vi har lavet synkronisering under start på Hvidovre Hospital, Rigshospitalet i Glostrup og nu her i forbindelse med Nyt Hospital Bispebjerg. Det betyder, at når strømmen går, er den reetableret på maks. 15 sek., hvilket er relativt hurtigt med 6 generatoranlæg,” siger Peter Aaby.

 

Klar til drift med god undervisning

For at være mindst muligt til gene er det vigtigt, at tidsplanen følges – og Coromatic har faktisk været færdige en uge før tid på de vigtige deadlines. ”Coromatic har holdt tidsplanen, og den undervisning, vi har fået, har været rigtig god, så vi er klar til at gå i drift,” siger Thomas Egedal Kristensen.