NorgesGruppen Data

NorgesGruppen Data - Norway’s potentially most important data

NorgesGruppen er landets største handelshus, og har detalj- og engrosvirksomhet innenfor dagligvarer som sin kjernevirksomhet. De har rundt 1800 dagligvarebutikker tilknyttet virksomheten, blant annet Kiwi, Meny, samt flere av kioskkjedene i landet.

 

Case study Norgesgruppen - Coromatic

 

Hver dag kjører hundrevis av lastebiler inn og ut fra lagrene til NorgesGruppen og ASKO, og sørger for at Norges befolkning får mat. De leverer matvarer til tusenvis av matbutikker, kiosker, restauranter og hoteller rundt omkring i hele landet. Nå som alt er digitalt, er de helt avhengig av gode datasentre som gir dem rask tilgang til dataen når de trenger den for å få gjort jobben sin.

 

Nytt datasenter

På starten av 2000-tallet skiftet NorgesGruppen logistikksystem. De betjente blant annet data for ASKO, som er et selskap i NorgesGruppen. Ettersom årene gikk kom det nye systemer, teknologien ble mer og mer distribuert, og behovet for et nytt sentralt datasenter vokste.

– Vi får data fra alt fra lastebiler, til båter og kassaapparater. Stopper kassa på Meny, vet vi hvorfor. Salgstall fra butikkene hentes inn, så vi har oversikt over beholdningen i hver enkelt butikk. Enkelt forklart bruker vi data til å ha styr på hele næringskjeden vår, forteller Svein-Egil Pettersen, datasenterinfrastrukturansvarlig i NorgesGruppen.

Han har hatt samme arbeidsgiver i 41 år, og har sett en rykende utvikling fra han som 16-åring startet som vareplukker i det som den gangen het Joh. Johannson. – Nå genereres det automatiske bestillingsforslag for butikkene. Fordelen er at vi alltid kan levere rett mengde varer og redusere svinn, men fortsatt sørge for at butikkene har det forbrukerne trenger til enhver tid, sier Pettersen.

 

Case study NorgesGruppen Data - Coromatic

 

Overvåkningsavtale

I 2010 kom bestillingen på et nytt datasenter. Coromatic fikk jobben med å bygge et datasenter i et rom som var forbeholdt det formålet da det nye matlageret i Vestby ble bygget. Coromatic sto for alt fra prosjektering til design og installering, og i 2011 sto datasenteret ferdig. Året etter ble et datasenter nummer to prosjektert og levert av Coromatic, for å ha en redundant datasenterløsning, som ivaretar høy oppetid.

– Vi ville ha en leverandør som kunne levere alt. Elektro, kjøling, byggteknisk også videre. På det tidspunktet var det ingen andre aktører enn Coromatic som kunne prosjektere og levere et slikt komplekst og komplett tilbud. Næringskjeden til ASKO er avhengig av stabile og gode datasenter. Coromatic er en partner som bidrar til at det er nettopp det, forteller Pettersen.

 

 

Case study Norgesgruppen - Coromatic

 

Siden datasenteret ble levert for snart ti år siden, har NorgesGruppen hatt en serviceavtale med Coromatic. Den innebærer at Coromatic overvåker status, og rykker ut om noe skulle skje eller det skulle gå en alarm. Coromatic gjennomfører også jevnlig tilsyn og service på datasenteret.

– Coromatic har så dyktige teknikere på alle fagområder, uansett om de er her for å se på kjølingen, aggregater eller strømforsyning. Enkelte der kan alt! De er lette å snakke med, og man kan alltid ringe igjen om det er noe mer man lurer på. Samarbeidet med Coromatic er ubetalelig bra, sier Pettersen.

 

Lite, men viktig datasenter

Salgssjef i Coromatic, Magnus Børgund Askautrud sier at selv om hver bedrift er unik, er faktisk ikke behovene så forskjellige. – Det handler om oppetid. Det spiller ingen rolle hvor stor bedriften er. Uansett om man er en bank, et sykehus, eller Norges største engrosvirksomhet, er man avhengig av å ha tilgang til data, forklarer Askautrud.

– Datasenteret er kanskje ikke så stort, men det er veldig viktig. Når vi har mulighet, designer vi alltid datasenter med tanke på å kunne skalere opp om det skulle bli behov. NorgesGruppen er avhengig av et stabilt og trygt datasenter, og det har de fått, betrygger Askautrud.