Regionshospitalet Viborg

Nyt nødstrømsanlæg garanterer den livsvigtige strøm

Antallet af patienter til Regionshospitalet Viborg er gennem årene vokset støt, og kapaciteten på det gamle hospital rakte ikke længere. Derfor kunne man i 2019 indvie et stort nyt akutcenter med en topmoderne nødstrømsløsning, der sikrer, at patienterne altid kan modtage behandling på det nye center.

 

Case study Regionshospitalet Viborg - Coromatic

Foto: © Hospitalsenhed Midt

 

Som det største hospital i Hospitalsenhed Midt skal Regionshospitalet Viborg være klar til at modtage og behandle mange hundrede patienter dagligt. Ikke mindst i det nye 25.500 kvadratmeter store akutcenter, som rummer både operationsafdeling, dagkirurgi, røntgen og skanning, nye sengeafsnit og en reel akutmodtagelse.

I forbindelse med byggeriet af det nye akutcenter, valgte hospitalet samtidig at investere i nyt nødstrømsanlæg, fordi det eksisterende anlæg ikke havde kapacitet nok til den omfattende udvidelse.

”Det er helt afgørende for et hospital at sikre konstant drift og 100 procent oppetid. Vi skal altid kunne garantere, at patienterne kan blive passet, opereret og behandlet – også selvom uheldet skulle være ude, og al strøm i Viborg forsvinder,” forklarer Thorkild Ringsborg Vestergaard, der som maskinmester ved tekniske afsnit hos Regionshospitalet Viborg har været ansvarlig for installering af den nye nødstrømsløsning i forbindelse med tilbygningen af det nye akutcenter.

”Selvom vi har en høj forsyningssikkerhed i elnettet i Danmark med en oppetid på 99,8 %, så kan vi ikke leve med, at strømmen går i bare i 15 sekunder. Det kan være afgørende sekunder på fx en operationsstue. Derfor er vi nødt til at være selvforsynet og kunne virke som en by i sig selv. Det sikrer den helt rigtige nødstrømsløsning,” forklarer Thorkild Ringsborg Vestergaard.

Hospitalet ledte derfor efter en leverandør, som kunne leve op til de mange skrappe sikkerhedskrav, der er til en nødstrømsløsning på et akutcenter.

 

Case study Regionshospitalet Viborg - Coromatic

Foto: Lone Petersen

 

Nøglen til succes er et godt samarbejde og dygtig projektledelse

Hos Coromatic var fokus ikke alene på at leve op til sikkerhedskravene – men også at sikre, at etableringen af løsningen blev integreret på en måde, der skabte mindst muligt gene i det nye byggeri.

”Der skulle tænkes kreativt fra vores side, fordi generatorerne både fylder og larmer, og der er behov for at placere dem et sted, så man kan slippe frisk luft ind og den varme luft ud. Kravet fra hospitalet var, at støjniveauet skulle holdes nede på 82 dBA, og det lykkedes os at finde en løsning, der gjorde, at vi kom helt ned på 70 dBA,” forklarer Michael Nielsen, der som projektleder hos Coromatic har stået i front for etableringen af den nye nødstrømsløsning.

Det nye anlæg består blandt andet af tre nødstrømsgeneratorer og et UPS-anlæg, der overvåger og rapporterer til bådehospitalets og Coromatics systemer. De tre generatorer er ca. 60% lastet og er tilknyttet to store dieseltanke med 15.000 liter i hver tank.

”Akutcentret kan klare sig med bare én generator, men skulle den få en defekt, så kan de andre to træde ind. Den nye tilbygning huser også et nyt Fiber/ODFrum, som er redundant til det eksisterende ODFrum under det eksisterende hospital. Der er således etableret redundant forsyning af fibernettet på hospitalet”, fortæller Thorkild Ringsborg Vestergaard.

Installationen af det nye nødstrømsanlæg begyndte i april og blev afleveret efter planen i oktober. Undervejs var samarbejde med Energi Viborg en vigtig del af den endelige løsning:

”Al strøm til Regionshospitalet Viborg bliver leveret af Energi Viborg, og hvis der sker en strømafbrydelse, er det vigtigt, at vores løsning fungerer i perfekt sammenhæng med Energi Viborgs net. Vi har derfor været i tæt dialog med dem under hele forløbet for at sikre den optimale implementering af systemet”, forklarer Michael Nielsen, projektleder hos Coromatic.

I dag står Coromatic for service af regionshospitalets nødstrømsanlæg og for køl. Samarbejdet har været så velfungerende, at det har ført til, at Coromatic skal levere nye generatorer til Regionshospitalet Skive.

”Vi har jo et hospital i drift, som vi skal servicere dagligt. Derfor er det afgørende for os, at vores samarbejdspartnere er stærke på projektledelse og gode til at lytte til og forstå vores daglige problemstillinger og finde eller udvikle de rigtige løsninger i fællesskab med os”, slutter Thorkild Ringsborg Vestergaard.

 

Case study Regionshospitalet Viborg - Coromatic

Foto: Lone Petersen

 

Erfaringer der kan videregives

Samarbejdet med Coromatic og Energi Viborg har givet Thorkild Ringsborg Vestergaard god indsigt i, hvad der skal til for, at hospitalet kan opgradere den eksisterende nødstrømsløsning fra 2011, så forsyningssikkerheden også mange år frem er i top. Hans tre gode råd til at håndtere en proces med at designe og implementere en ny nødstrømsløsning er følgende:

 1. Gør et ordentligt forarbejde – så sparer man sig meget tid fremover i forhold til uforudsete problemer.
 2. Sørg for at sikre et godt samarbejde parterne imellem – det er alfa og omega for at få den bedste løsning.
 3. Vælg en leverandør, der kan levere hele bredden af ydelser og som er dygtig til projektledelse. Det gør det lettere, at leverandøren kan være med fra start til slut, og det er lettere kun at have én kontaktperson, der garanterer hele forsyningskæden.

 

Coromatics leverance bestod af:

  • Tre FG Wilson generatorer P1500 med 1500 kVA og med DEIF AGC4 GEN styretavle.

 

  • Tre ABB Stepup trafoer med 1600 kVA og 0,4/10 kV.

 

  • Dagtank på 3900 liter med automatisk genfyldning fra 2 stk. jordtanke á 15.000 liter.

 

  • Tavle med DEIF AGI400 21 tommer touchskærm til at betjene hele anlægget og se aktuel status og evt. alarmer, skærmen kommunikere med Hospita lets BMS (Building management system) så Driften altid kan overvåge Coromatics anlæg og modtage evt. alarmer.

 

  • Tre stk. Styretavler med DEIF AGC4 Mains, til at styre og overvåge forsyningen fra Energi Viborg.

 

  • Dokumentationen er udarbejdet med REVIT (3D modelbaseret procesværktøj til at planlægge, projektere, konstruere bygninger og tekniske installationer).

 

 • Lydkrav fra bygherre er på 82 dBA. og Coromatic overholdt kravet med 70 dBA., 1 meter fra bygningens luftindtag og afkast.