Rigshospitalet Glostrup

Nødstrøm og køling

Rigshospitalet Glostrup er et af Danmarks største og mest specialiserede sygehuse. I forbindelse med en 20% udvidelse af sygehuset har Region Hovedstaden valgt Coromatic som partner til design, konstruktion, vedligeholdelse og drift af hospitalets nye nødstrøms- og køleløsning.

Rigshospitlet Glostrup - case study - Coromatic
Foto: Ty Stange

 

Udfordringen

Hospitalsdrift bliver i dag i stigende grad digitaliseret. Opretholdelsen af sikker og uafbrudt drift er forretningskritiske funktioner for at kunne pleje patienter og redde liv.

— Hospitalet udvider med 25.000 m2 og i den forbindelse fandt vi ud af at nødstrøms- og køleløsningen ikke var stor nok til at dække fremtidige behov, siger projektleder Mie Rasmussen, Rigshospitalet Glostrup.

Coromatic vandt kontrakten på cirka 100 mio. kr. Aftalen er et såkaldt Offentlig-Privat Partnerskab (OPP), hvor begge parter deler investeringen og risikoen. Kontrakten indeholder en Service Level Agreement (SLA), som løber over de næste 15 år til en aftalt driftspris.

— En vigtig grund til at vi valgte Coromatic var at de havde referencer fra lignende anlæg, understreger Mie Rasmussen. De opfyldte naturligvis også vores krav og har den finansielle styrke til denne type samarbejde.

 

Ny løsning for nødstrøm og køling

Coromatic er ansvarlig for sikre uafbrudt strømforsyning til hospitalet. Systemerne er derfor bygget solidt opbygget blandt andet med redundans på vitale komponenter. Solidt betyder at anlægget i sig selv er meget stabilt og driftssikkert.

Jeg tror på at Coromatic yder et meget højt niveau af kompetence og knowhow inden for disse områder. Derfor anser jeg Coromatic for at være en pålidelig partner for os. En driftsløsning med et styringssystem er tilsluttet anlægget, og Coromatic er ansvarlig for funktionerne sammen med hospitalets egen tekniske afdeling. I tilfælde af strømudfald tilføres der strøm fra UPS’er og dieselgeneratorer, som starter op og på under 15 sekunder har hospitalet genoprettet forsyningen.

 

Case study Glostrup - Coromatic

 

Hospitalet har i dag et eksisterende vandbåret køleanlæg. Coromatic bygger et nyt 2.0 MW køleanlæg samt en ny rørdistributionsledning for ind- og udgående kølevand som samtidigt er forberedt for senere tilkobling af grundvandskøling (ATES), for at skabe det rette indendørsklima og forsyne vitalt hospitalsudstyr. Coromatic garanterer temperaturer inden for et givet interval og med en given energieffektivitet over de næste 15 år.

Gældende for både nødstøm og køling medfører kontrakten bøder med et stort antal teknisk definerede niveauer, hvis Coromatic ikke opfylder den aftalte Service Level Agreement (SLA). For eksempel må der ikke forekomme et eneste, kort udfald i strømforsyningen, hverken i receptionen eller på operationsstuerne.

 

Resultater

Anlægget, som Coromatic bygger, vil være færdigt i sommeren 2017. Udvidelsen af hospitalet vil begynde i 2017 og være færdigt i 2020.

— Samarbejdet forløber planmæssigt og i en god atmosfære, siger Mie Rasmussen. Jeg tror på at Coromatic yder et meget højt niveau af kompetence og knowhow inden for disse områder. Derfor anser jeg Coromatic for at være en pålidelig partner for os.

Den største udfordring er at hospitalet er i fuld drift samtidig med installationen, og intet må gå ned. Både nødstrøms- og kølesystemerne anses af hospitalet som nødfaciliteter, da de er af afgørende betydning for patientsikkerheden.

— Vi har nu sikret de fremtidige behov sammen med Coromatic. I lyset af vores samarbejde i opstarten er vi meget optimistiske omkring vores fortsatte samarbejde over de næste 15 år med hensyn til driften.

 

Fakta – Rigshospitalet Glostrup 2014

  • Antal ambulance ankomster: 307 080
  • Antal patient udskrivninger: 16 050
  • Antal senge: 259
  • Nuværende bygge areal: ca 100 000 m2
  • Inklusiv udvidelse 2020: ca 125 000 m2
  • Antal senge i 2020: 384