Sjællands Universitetshospital Køge

Sjællands Universitetshospital Køge får moderne nødstrømsløsning

Sjællands Universitetshospital Køge har fået en nødstrømsløsning, der dækker alle funktioner på de fremtidige 185.000 m2. Ni containere med top-in-class-udstyr, et unikt samarbejde omkring en 53 meter høj skorsten og en fleksibel håndtering af udfordringer undervejs har været med til at sikre succes med at implementere en ”state-of-the art” nødstrømsløsning.

 

Case study Sjællands Universitetshopsital Køge - Coromatic

 

Det tidligere Sjællands Universitetshospital, Køge gennemgår i øjeblikket en udvidelse og modernisering, så det fremover kan udfylde rollen som centrum for al specialiseret behandling i regionen.

Med sine 185.000 m2 bliver det nye Sjællands Universitetshospital Køge hele 3 gange så stort som tidligere. Derfor har det også været nødvendigt at nytænke al infrastruktur, så hospitalet fremover kan sikre borgerne i Region Sjælland både flere og bedre behandlinger.

Helt afgørende har det været at fokusere på forsyningssikkerheden, og her har man sat barren højt, fortæller Kenneth Christiansen, der som Region Sjællands projektleder på byggeriet i Køge har været ansvarlig for hele forløbet omkring etableringen af det nye nødstrømsanlæg.

 

Case study Sjællands Universitetshopsital Køge - Coromatic

 

– Vi har stillet som krav, at alle hospitalets funktioner skulle have adgang til nødstrøm. Ikke blot de mest akutte funktioner, traditionelt set som fx operationsstuer, behandlingsafsnit og lignende. De er selvfølgelig afgørende og et spørgsmål om liv og død. Men vi ville gerne hæve barren yderligere og sikre, at også de helt almindelige driftsområder kunne opretholdes, hvis strømmen faldt ud,” forklarer Kenneth Christiansen og fortsætter:

Mange tror måske, at strømsvigt er noget, der sker for naboen. Men det er ikke mere end nogle år siden, at strømmen forsvandt på det meste af Sjælland i en længere periode. Og sker det, så skal vi have en løsning på plads, som gør, at hospitals funktioner vil være fuldstændig upåvirkede.

 

Coromatic blev valgt til opgaven med at levere det nye nødstrømsanlæg, som også inkluderer et stort 10kV system.

– Valget faldt på Coromatic fordi de samlet set opnåede de bedste karakter ved bedømmelsen af de indkomne tilbud, og fordi de er blandt de mest erfarne partnere på området i Danmark, fortæller Kenneth Christiansen.

– Hospitals byggeriet i Køge har mange hensyn at tage og det var derfor et stort plus for os, at vi sammen med Coromatic kunne udarbejde en løsning, som betød, at vi ikke skulle opføre yderligere bygninger. Den færdige nødstrømsløsning er leveret i ni færdige containere, der er sat ind i en indhegnet generatorgård, hvorfra de så leverer nødstrøm. Det er simpelthen mere omkostningseffektivt, fordi man får mere el-teknik for pengene”, forklarer Kenneth Christiansen.

 

Løsningen består af 4 generatorer, som hver har en motor med 16 cylindere. Den yder 8 Megawatt, men er forberedt til 10 Megawatt. Det betyder, at hospitalet kan få mere strøm, hvis behovet opstår. Desuden er designet vandalsikret, så der ikke kan udøves hærværk på anlægget, da det er omgivet af 6 meter høje stålvægge. Væggene bidrager også til at minimere støjen, af hensyn til naboer, patienter og personale.

 

Case study Sjællands Universitetshopsital Køge - Coromatic

 

Totalentreprise med fokus på myndighedsbehandling

Coromatic blev valgt til at stå for hele totalentreprisen, som i dette tilfælde ikke blot handlede om en leverance af analyser, teknik, infrastruktur og support– men også om at sikre, at alt det omkringliggende vedrørende byggeprocessen fungerede. Ikke mindst myndighedsarbejdet omkring et helt centralt element ved ombygningen – nemlig en 53 m høj skorsten, som skal sikre, at naboerne ikke udsættes for forurening.

– Anlæggets skorsten er et markant element i byggeriet. Den er på 53 meter, og har krævet dispensation fra lokalplanen før byggetilladelsen blev givet.

Den høje skorsten sikrer, at de skadelige NOx, som vi også kender fra dieselbiler, ikke overskrider grænseværdierne hos naboerne og for hospitalet i øvrigt.

Skorstenen er dimensioneret ud fra, at anlægget skal køre i døgndrift, selv om den reelt kun tages i brug, hvis der opstår et problem. Og det vil være uhyre sjældent. Da skorstenen ligger i en fremtidig flyvekorridor, har vi måtte tilføje flyvelys, så vi lever op til kravene om et sikkert anlæg, fortæller Dennis Rasmussen.

 

Case study Sjællands Universitetshopsital Køge - Coromatic

 

Et godt samarbejde besejrer alle problemer

-”Vi har haft et virkelig godt samarbejde med hospitalet, som hjalp os meget, da myndighederne gav knuder med at give byggetilladelse. Her hjalp hospitalet os i dialogen med kommunen og var fleksible over for, at vores deadline for byggeriet blev skubbet,” fortæller Dennis Rasmussen.

– Et nødstrømsanlæg er normalt et el-projekt, men på grund af løsningens kompleksitet, er byggeprocessen blevet forlænget. Det gode samarbejde har dog betydet, at alle forhindringer er blevet løst i konstruktivt og positivt samarbejde. Normalt beskæftiger Coromatic sig med tekniske områder, men fordi projektet har været så omfattende, har der været flere områder, som normalt ligger uden for Coromatics normale virke, og det synes jeg, at de har håndteret åbent og konstruktivt, forklarer Kenneth Christiansen,

– Som bygherre er det afgørende, at man gør et grundigt forarbejde, så man ved, hvad man vil og er aktiv gennem hele processen. Begge parter skal være villige til at understøtte og hjælpe hinanden med problemløsning også selv om ansvaret ligger hos den anden part. Man skal have forståelse for hinandens dilemmaer. Desuden skal man ikke antage noget som helst på forhånd, for virkeligheden kan godt ende med at se helt anderledes ud end den oprindelige plan pga. af udefrakommende faktorer, som man ikke altid er herre over.

 

Case study Sjællands Universitetshopsital Køge - Coromatic

 

– Jeg synes, det er vigtigt at anvende en leverandør, der har prøvet det før og ved, hvad de har med at gøre. For det er jo et nødssystem, som kan koste liv og død, hvis det ikke virker, som det skal.

Erfaring og kvalitet er afgørende – ikke den billigste pris”, udtaler Kenneth Christiansen.

Fra Coromatics side fremhæver Dennis Rasmussen, at hospitalet har handlet klogt i at overgive myndighedsbehandlingen til dem.

– Det giver typisk et bedre resultat at give entreprenøren af nødstrømsløsningen en totalentreprise. Derved rykker man risikoen fra bygherren til entreprenøren, men endnu vigtigere; også entreprenørens inddragelse og muligheden for at gøre brug af dennes oparbejdede erfaring i de mange komplekse løsninger. Derfor er det også vigtigt at vælge en entreprenør, der har moralen med og som gerne vil stå på mål fremover for det arbejde, der er blevet udført. Hos Coromatic har vi jo et vi renomme, som vi gerne vil opretholde, fremfor fx et projektselskab, der ikke har nogen langsigtede samfundsmæssige forpligtigelser i Danmark, afslutter Dennis Rasmussen.

Coromatic vandt i 2018 Region Sjællands udbud om at levere nødstrømsanlæg til det nye universitetshospital Køge, da de bedst matchede de høje krav til det nye anlæg. I 2019 begyndte arbejdet med at etablere den nye løsning og ved udgangen af marts 2021 er opgaven løst.

 

Coromatics leverance bestod af:

  • Fire FG Wilson generatorer P2500E1 med 2500 kVA med hver sin ABB Step-up trafoer med 2500 kVA, 0,4/10 kV, og med ComAp IG-NTC-BB controller med lokalt display. Motorerne inde i generatorerne er 16 cylindrede motorer med en slagvolumen på 61 L og de har 2.600 hestekræfter hver. Generatoranlægget er på 8MW, med mulighed for at producere 10MW totalt.

 

  • To 15 kbm dieseltanke med redundant pumpe overførsel mellem tanke, samt komplet overvågning. Brændstoftankene indeholder 30.000 L, hvilket er nok til at 100% drift kan opretholdes i 12 timer. Og hvis dette ikke er nok, suppleres med 2 tankvogne i døgnet, så længe det kræves.

 

  • Tavle med 21 tommer touchskærm til at betjene hele anlægget og se aktuel status og evt. alarmer. Skærmen kommunikerer med Hospitalets BMS (Building management system) så hospitalets drift-afdeling altid kan overvåge Coromatics anlæg og modtage evt. alarmer.

 

  • 110 VDC UPSanlæg til sikker kobling af højspændingsfelter, med komplet overvågning

 

  • Komplet monitorering af fire koblingsstationer i terræn.

 

  • Højspændingsanlæg Schneider Electric Premset med VAMP57 beskyttelsesrelæ, to indkommende forsyningslinjer med mulighed for automatisk mellemkobling ved udfald af en forsyningslinje.

 

  • Dokumentationen udarbejdet med REVIT (3D modelbaseret procesværktøj til at planlægge, projektere, konstruere bygninger og tekniske installationer).

 

  • Opstartstid fra net-udfald til generator forsyning 15 sekunder med SynchronisationUnder Start, alle generatorer er synkrone fra starten af.

 

  • 53 meter skorsten for overholdelse af emissionskrav.

 

 • Støjbelastningen Lr fra anlægget, må ikke overstige 40 dB(A) i skel, hvilket overholdes