Tetra Pak Sverige

Bæredygtig og energieffektiv køling

Emballagespecialisten Tetra Pak har virksomheder i 160 lande verden over. I Lund, hvor virksomhedens hovedkontor ligger, er fokus på forskning og udvikling. Da der var behov for at opgradere et af datacentrene, fik Coromatic til opgave at sikre en bæredygtig og energieffektiv løsning. Coromatic har stor erfaring med installation og levering af køleløsninger til alt fra små kommunikationsrum til komplette og komplekse datacentre.

 

 

Case study TetraPak - Coromatic

 

 

Ny beregningssimulator krævede mere afkøling

I efteråret 2019 forberedte Tetra Pak installation af en ny beregningssimulator, hvilket ville betyde, at behovet for serverkapacitet i et af virksomhedens egne datacentre ville stige med mere end 50%. Beregningssimulatoren skal bruges til at beregne den perfekte stansning af emballage baseret på alle de nødvendige parametre for at opnå den perfekte emballageløsning til bæredygtig opbevaring af fødevarer.

Tidligere blev meget af dette arbejde udført manuelt med fysiske tests. Med en simulator kan både tid, materialer og dermed omkostninger spares. Projektleder Carina Beckman hos Tetra Paks Global Information Management havde brug for hurtigt at finde en løsning på det øgede kølebehov.

– Vi satte os ned og diskuterede vores behov med Coromatic lige før jul og fem måneder senere er alt installeret og klar, siger Carina. Løsningen, som Coromatic leverede, er et såkaldt Containment System, i dette tilfælde et HAC (Hot Aisle Containment) system, som er en indkapsling det varme område af datacentret med vægge, lofter, døre for at adskille de varme og kolde luftstrømme effektivt. På denne måde gøres kølesystemet mere effektivt. Løsningen til Tetra Pak har også en række automatiserede funktioner, der letter betjening og overvågning, så temperaturen foran serverne altid er optimal.

 

 

TetraPak case study - Coromatic

 

 

Bæredygtig med fjernkøling

Tetra Paks datacenter i Lund er allerede tilsluttet både for fjernkøling og fjernvarme. En smart og energieffektiv løsning, hvor centralt produceret køling leveres til Tetra Paks datacenter. Til gengæld sender Tetra Pak overskudsvarmen tilbage fra sine datacentre til fjernvarmenettet. Denne cyklus med opvarmning og køling reducerer Tetra Pak med energiomkostninger. Med det nye Contaiment system forbedres økonomien i systemet.

– I dag er der alle muligheder for at opbygge sit datacenter baseret på bæredygtige principper, hvor datacentret ikke kun bruger energi, men også bidrager til hele opvarmnings- og afkølingscyklussen, siger Carina Beckman.

 

Klarhed gav effektiv levering

At projektet kunne gå fra indledende dialog til færdig levering på fem måneder, mener Carina, skyldes overblik over hvad der var forventet fra starten: – Vi gav klart udtryk for hvad vi ønskede at opnå, og Coromatic var lydhøre over for dette og vores meget stramme tidsrammer. De har virkelig levet op til alle vores forventninger i dette projekt.

Men for at få succes med et hurtigt installationsprojekt af denne størrelse kræves der både omhyggelig planlægning og klar kommunikation. Carina opsummerer sit bedste råd til succes med et projekt, hvor tidshorisonten er snæver:

Klarlæg jeres behov grundigt; jo mere du ved jo hurtigere går det.

Det er vigtigt at specificere hvad køleopløsningen skal bruges til, og hvilke fysiske rammer der er til rådighed.

Sørg for at have en tæt og god dialog med leverandøren, så begge har samme forståelse og forventninger til projektet.