State-of-the-art nødanlæg til fremtidens hospital – Nyt OUH

Det nye OUH: Fakta om byggeriet

Nyt OUH bliver Danmarks største nybyggede universitetshospital. Med et grundareal på 800.000 m2 kommer hospitalet til at rumme 855 sengepladser.

Hospitalet projekteret ud fra et ønske om at bygge bæredygtigt og skabe de bedst mulige betingelser for patienter og pårørende.

Fx vil alle patientstuer på det kommende hospital være enestuer med eget toilet og bad. Det skal skabe mere ro og bedre søvn under indlæggelse.

Hospitalet bliver ligeledes udstyret med et solcelleanlæg, der kan dække en tredjedel af det samlede energiforbrug, mens man i projekteringen også har tænkt genbrug og klimasikring ind.

Læs mere om visionerne og processen for det nye OUH her

 

 

State-of-the-art nødanlæg til fremtidens hospital – Nyt OUH

Det nye nødanlæg i tal: Fakta om byggeriet

Her kan du finde forskellige fakta om nødanlægget i forhold til størrelse, virkningsgrad, besparelser og miljøpåvirkning:

 • Etableringen af det nye nødstrømsanlæg vil stå på fra maj 2023 til februar 2025. Heri indgår opførelsen af en teknik- og velfærdsbygning samt levering og montering af teknisk inventar.
 • Teknik- og velfærdsbygningen til nødstrømsanlægget bliver på 1.400 m2.
 • Nødstrømsanlægget er en DRUPS-løsning, som inkluderer 7 stk. 2 MW anlæg med en dieseldrevet roterende UPS (Uninterruptable Power Supply).
 • Hele anlægget har kapacitet til at generere strøm svarende til forbruget i 7.000 danske husstande.
 • Region Syddanmark har bevilget 200 millioner kroner til projektet.
 • Den høje virkningsgrad på anlægget reducerer driftsomkostninger over 25 år med cirka 160 mio. kr.
 • Den reducerede miljøpåvirkning (reduceret CO2 udslip) på samme 25-årige driftsperiode er cirka 2.640 tons CO2.
 • Anlæggets evne til at absorbere korte strømudfald giver langt færre dieselstarter.
 • Besparelsen i CO2 på 52 færre dieselstarter over en driftsperiode på 25 år er cirka 3.500 tons CO2
 • Motorerne anvendt i anlægget kan drives af bio-diesel.
 • Den samlede diselstart på DRUPS-anlægget er cirka 5 minutter i modsætning de gængse 20 minutter.

 

Det er det mest klimavenlige anlæg, du overhovedet kan få, og det koster næsten det samme som de konventionelle anlæg. Anlægget er frontløber for den nye og langt mere grønne teknologi, som vi fremover gerne vil tilbyde vores danske kunder.

Kurt Vahlun Sørensen, adm. direktør i Coromatic Danmark