Coromatic bygger fremtidens datacentre for Region Midtjylland

Supersygehuset i Gødstrup starter nu opbygningen af to nye energivenlige datacentre, som skal øge patientsikkerheden, styrke digitaliseringen af sundhedssystemet og i sidste ende sikre bedre behandling til borgerne. Coromatic står for hele teknikentreprisen af de nye centre, som bliver langt mere driftsøkonomisk og bæredygtigt, end det nuværende setup.

I denne måned starter Coromatic opbygningen af to energivenlige datacentre ved det nye supersygehus i Gødstrup. Centrene skal fremtidssikre sygehuset både i forhold til kravene til digitalisering og informationsudveksling – men også i forhold til maksimal sikkerhed og oppetid.

Mængden af sundhedsdata, som regionen skal håndtere, er omfattende, da alle patientjournaler er elektroniske. Derfor er der strenge sikkerhedskrav til, hvordan borgernes data bliver opbevaret, så man let og sikkert kan følge patienthistorikken. Men regionens krav til en digital infrastruktur handler også om, at det er nødvendigt at have en stærk dataforbindelse, der understøtter hurtigere informationsudveksling hospitalerne imellem, da det i sidste ende giver hurtigere behandlingsforløb for patienterne – fx, når røntgenbilleder skal udveksles eller prøveresultater foreligger.

–          ”De nye datacentre skal naturligvis også kunne understøtte et krav om optimal oppetid. Intet mindre er godt nok – det giver sig selv, når vi har med et hospital at gøre, hvor der foregår kritiske operationer. Så det er en central del af løsningen, at vi har ekstra fokus på oppetiden. Vi gør på alle fronter vores ypperste for at leve op Region Midtjyllands strenge krav til de nye datacentre”, fortæller Martin Vinding, Project Manager hos Coromatic, som er projektleder for opbygningen af de to datacentre.

 

Region Midtjylland 2

 

Coromatic har stor erfaring med at opbygge netop komplekse datacentre med de højeste krav til sikkerhed og oppetid – ikke mindst fra lignende løsninger i de øvrige danske regioner.  De nye centre ved supersygehuset Gødstrup bliver derfor ombygget dels ud fra de skræddersyede behov, der er netop her – og dels ud fra erfaringen og en række best practise fra lignende projekter. De nye datacentre ved supersygehuset Gødstrup bliver derfor opbygget dels ud fra de skræddersyede behov, der er netop her – og dels ud fra erfaringen og en række best practise fra lignende projekter:

–          Vi er vant til at levere optimal oppetid, og det gør vi bl.a. ved at bygge to centre for at sikre redundansen. Det betyder, at hvis der sker noget med det ene datacenter, så vil det andet altid kunne træde i stedet. Alle kølerør til serverne er monitoreret så et eventuelt læk eller temperaturfald hurtigt kan undersøges og udbedres, inden der opstår skade eller nedetid for serverne. Desuden er der adgangskontrol og brandalarmsystemer, der tager højde for brand, så vi til alle tider kan sikre både data, drift og oppetid,” siger Lars Frandsen, BA Director, ICS Denmark, som er øverst ansvarlig for projektet hos Coromatic.

Grøn og fremtidssikret løsning fra Coromatic

De nye datacentre bliver langt mere bæredygtige og driftsøkonomiske end det hidtidige set-up, og regionen forventer, at det nuværende energiforbrug bliver reduceret med en tredjedel. Besparelsen opstår bl.a. ved at anvende bedre køleteknikker som fx frikøling. 

–          ”Man kan sammenligne det med, når vi udskifter køleskabene hjemme i vores egne køkkener med nye og mere energivenlige produkter, så sparer vi også på strømmen. Vores indretning af datacentre er også mere energivenlige end de gamle løsninger, hvilket er med til at understøtte regionens grønne dagsorden,” forklarer Lars Frandsen.

De to nye datacentre står færdige i september 2020 og er en del af Region Midtjyllands strategi for digital transformation, vækst og udvikling.

Om Coromatic 

Coromatic sikrer strøm og datakommunikation til forretningskritiske funktioner. Vi er her 24/7 for vores kunder, for at sikre høj tilgængelighed og produktivitet i produktionsanlæg, for at redde liv, for at sikre uafbrudt strømforsyning, og ved at beskytte miljøet ved energioptimering. Vores kunder er finanssektoren, IT- og telekomudbydere, hospitaler, forsvaret og anden bygningskritisk infrastruktur. Coromatic tilbyder rådgivning, drift, service og vedligehold. Vi designer, bygger og driver energieffektiv, teknisk infrastruktur. Coromatic har mere end 500 medarbejdere, og har leveret løsninger og services til mere end 5000 virksomheder i Norden. Coromatic er en del af E.ON gruppen.

Besøg www.coromatic.dk for mere information.

 

Kontaktinfo: Lars Frandsen, BA Director, ICS Denmark
E-mail: lars.frandsen@coromatic.dk, Mobil: 24 89 67 71