Coromatic hæver beredskabet som følge af 2. bølge af COVID-19 virussen

Som følge af 2. bølge af COVID-19 virussen har vi i Coromatic aktiveret vores egen krisestyring og truffet nogle øjeblikkelige foranstaltninger.

Dette er for at sikre kontinuerlig drift og vedligeholdelse af vores kunders virksomhedskritiske infrastruktur og et fortsat højt servicenivenau, samt en tryg arbejdsplads for vores ansatte.

Vi prioriterer at beskytte vores driftsorganisation, hvorfor vores personale i vid udstrækning arbejder hjemmefra indtil den 7. februar 2021, i overensstemmelse med regeringens anbefaling. Vi opfordrer desuden alle medarbejdere til at efterleve de retningslinjer som er angivet fra sundhedsmyndighederne.

Læs mere om hvordan vi sikrer vores serviceorganisation, så vi fortsat kan sikre din virksomhed: Coromatic Covid-19 retningslinjer for teknikerbesøg.

Vi er i kontakt med vores leverandører for at identificere risici i leverandørstrømmen, for så vidt muligt at tage hensyn til enhver mulig forstyrrelse.

Da vi ønsker at beskytte vores kunder, opfordrer vi dig til at se på, hvordan din forretningskritiske infrastruktur kan blive påvirket, og hvad der kan gøres for at forhindre eventuelle afbrud i din virksomhed. Vi anbefaler herunder, at vores kunder vurderer risikoprofilen på de medarbejdere, som er ansvarlige for virksomhedens kritiske infrastuktur ud fra en vurdering baseret på personer såvel som teknikken.

Derudover anbefaler vi også, at du gennemgår virksomhedens reservedelslager for at sikre din virksomhed.

Vi forventer, at vores leverandører, entreprenører, konsulenter og andre eksterne partnere, der arbejder på Coromatics arbejdspladser og kontorer, følger Coromatics retningslinjer for vores ansatte, som beskrevet herunder.

Hvis en kontraheret leverandør, entreprenør, konsulent eller anden ekstern partner påvirkes af følgende retningslinjer, skal du kontakte den ansvarlige/kontaktpersonen hos Coromatic for en diskussion om mulige foranstaltninger.

For forretningsrejser og private rejser for vores medarbejdere, henviser vi til Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Kontakt os for hjælp

Vi stiller os naturligvis til rådighed, hvis vi kan hjælpe med en risikovurdering af dine kritiske anlæg, eller på anden måde supportere din kritiske virksomhed.

Kontakt os her og døgnet rundt på + 45 88 16 34 00