Debat: Skal det virkelig blive billigere at fyre for gråspurvene? Læs med her

I Danmark bliver det billigere ‘at fyre for gråspurvene’, end at tænke i bæredygtige løsninger – kan det virkelig være rigtigt, politikere?

Af Thomas Volder formand for Datacenter Industrien og Business Development Director for Coromatic

Gevinsterne ved at genbruge overskudsvarme er gigantiske, men nyt lovforslag modarbejder den goodwill, der er hos branchen og hos forbrugerne.

Viborg kommune fik for nyligt en gave fra det nærliggende datacenter: “Værsgo – I er velkomne til at modtage overskudsvarmen gratis og bruge den til opvarmning blandt kommunens indbyggere og institutioner.” Beregningerne viser, at genbruget af overskudsvarme vil kunne medføre et samfundsøkonomisk overskud på 12 mio. kr. over en 20-årig periode og en besparelse på ca. 34.500 ton CO2-ækvivalenter over 20 år i forhold til den nuværende varmeproduktion.

Men et nyt lovforslag, som er en del af det nye energiforslag, er i øjeblikket under behandling på Christiansborg – og bliver det en realitet, må kommunen takke nej til gaven. De politiske afgifter på overskudsvarme betyder nemling, at det bliver en underskudsforretning for det lokale varmeværk og borgerne at modtage overskudsvarmen “gratis”.

Overskudsvarme fra datacentre

Der findes masser af eksempler på datacentre og andre virksomheder i Danmark, der er klar til at give deres overskudsvarme til det lokale fjernvarmeværk. Men projekterne bliver ikke til noget – med mindre, at politikerne viser vejen.

Vi forstår ikke, at det bliver billigere for samfundet at fyre for gråspurvene. Derfor appellerer vi fra Datacenter Industrien og branchen om, at man fra politisk side gør det attraktivt at genbruge overskudsvarmen.

Genbrug af overskudsvarme fra industrien er afgørende, hvis vi skal i mål med regeringens nye klimaaftale om at reducere Danmarks CO2 forbrug. Beregninger viser, at hver 10. husstand i Danmark kan få dækket deres varmebehov, hvis vi kommer i gang med at genbruge overskudsvarme fra bl.a. datacentre. Det er bare om at komme i gang. Alt andet ville være helt pip.