Et år er gået, et nyt er begyndt

Coromatic Danmarks administrerende direktør Kurt Vahlun Sørensen ser tilbage på et udfordrende 2022 og ind i et 2023 med fyldte ordrebøger, markant vækst, grønne ambitioner og øget medarbejdertrivsel.

2023 er godt begyndt – og for Coromatic Danmarks vedkommende tegner det sig til at blive et spændende år. På den korte bane er ordrebøgerne fyldte, og på den lange har vi i Coromatic fortsat store ambitioner om at udvikle forretningen i en grønnere og endnu mere social ansvarlig retning.

Vi står i en på alle måder gunstig situation for forretningen, men vi må ikke glemme, at vi netop er trådt ud af et år, der på mange måder vil gå over i historiebøgerne, og som har og vil sætte sit præg på verden mange år fremover. For med krig på europæisk grund, stigende energipriser og inflation, så er det så sandelig en forandret verden, vi lever i.

2022 blev således et år, der satte sikkerhed og kritisk infrastruktur på toppen af dagsordenen herhjemme, fordi situationen i Europa blotlagde den kendsgerning, at vores nok så pålidelige forsyningssikkerhed ikke kan tages for givet i dagens politiske klima.

I Coromatic regi betød 2022 en øget efterspørgsel på vores ekspertise inden for sikring af kritisk drift 24/7. Vi har hilst mange nye kunder velkommen, der alle har haft ønske om at sikre deres forretning via vores ydelser inden for rådgivning, service og løsninger nødstrøm, generator, køl og UPS. Samtidig har vi i udstrakt grad mærket et behov for ekstra grundige gennemsyn og service hos vores eksisterende kunder.

Der er ingen tvivl om, at det har været udfordrende med længere leveringstider end vanligt og et akut behov for flere dygtige hænder til at løse opgaverne. Det har trukket veksler på vores organisation og medarbejdere, men med den tilføjelse, at hele organisationen helt forbilledligt løftede i flok, så vi kunne komme i mål.

Markant vækst og positiv udvikling

Alt i alt har 2022 således været et positivt år set med forretningsøjne. Vi har i Coromatic især brugt den øgede opmærksomhed på at forsøge at komme tættere på vores kunder ved at sætte os bedre ind i deres behov, ønsker og problemer.

Det år vi således har taget hul på, er et år med en fyldt ordrebog og en formodet vækst på mere end 25%. Det forpligter naturligvis ­– og derfor går vi ind i 2023 med en målsætning om at fortsætte det gode arbejde fra 2022 og sætte endnu mere skub på forretningen og ambitionerne.

Top 3 fokusområder for 2023  

  1. Vi vil fortsat arbejde på at være vores kunders fortrukne leverandør og samarbejdspartner inden for kritisk infrastruktur og datacentre

Vi har en overordnet målsætning om at være vores kunders fortrukne samarbejdspartner, når det gælder kritisk drift i Norden. Den målsætning vil vi fortsætte med at arbejde på ved at tilbyde innovative, solide og veldokumenterede løsninger, yde konstruktiv, korrekt og fremadsynet service og rådgivning med blik for omkostningseffektivitet, miljø og lovgivning samt forsat afdække og skabe løsninger, der matcher vores kunders reelle behov.

  1. Vi vil fortsat insistere på at grønt er rettidig omhu

Selvom 2022 var et år præget af krigen i Ukraine med stigende renter, inflation og Energikrise til følge, så har konsekvenserne også synliggjort, hvor vigtig den grønne omstilling og investeringen i vedvarende energi er for vores samfund og klima. Vores målsætning har været at være på forkant med den grønne udvikling ved at insistere på at tilbyde vores kunder en grøn option frem for det prismæssigt billigste alternativ. Det vil vi holde fast i, da det for os at se er rettidig omhu for både Coromatics forretning, vores kunders forretning og vores klodes velbefindende.

  1. Vi vil fortsat investere i vores medarbejdere ved at prioritere arbejdsglæde og diversitet

Medarbejderne i Coromatic har i år løbet ekstra stærkt, men ikke desto mindre har vi formået at højne glæden og tilfredsheden over en bred kam i organisationen. Det er en udvikling, som vi er stolte af, og som vi vedvarende vil arbejde på bliver styrket. Vi skal ikke kun være attraktive for vores kunder, men også være en attraktiv arbejdsplads, der fortsat kan tiltrække de dygtigste og mest kompetente medarbejdere inden for de tekniske og administrative fagområder, som vi repræsenterer. Derfor ser vi også frem til et år fyldt med faglige såvel som sociale arrangementer og tiltag, der skal knytte os tættere sammen som virksomhed og kolleger.

Kurt Vahlun Sørensen
Adm. direktør Coromatic A/S