Generatoranlæg

Hvad er et generatoranlæg?

En nødstrømsgenerator/dieselgenerator er en kombination af en dieselmotor monteret sammen med en el-generator (ofte kaldt en alternator), som genererer strøm. Generatoranlæg bruges steder, hvor el-nettet ikke er tilsluttet eller som nødstrøm, hvis der forekommer strømudfald i bynettet (kaldet short-break).

Med den store afhængighed af nødstrøm og ønske om lang back up tid, kan man med fordel installere en nødgenerator og derved mindske batterikapaciteten og udgifterne til batteriskift på UPS. Man opnår længere driftstid, idet et generatoranlæg ”kun” kræver påfyldning af brændstof og derfor kan køre så længe, der er behov herfor.


Coromatic generatoranlæg

Coromatic har tætte relationer til internationale leverandører som producerer generatoranlæg i høj kvalitet. Vi kan levere færdigbyggede generatoranlæg i talrige varianter i kraft af et omfattende produktprogram for både indendørs og udendørs udførelser. Leverancen kan være alt fra 1 stk. 1 faset 1kVA generator til store komplekse, parallelle installationer på flere MW på hospitaler og datacentre.

Specielle generatorløsninger

I takt med et stadigt øget effektbehov og manglende plads i eksisterende bygninger er behovet stigende for individuelle løsninger. For at imødekomme denne efterspørgsel tilbyder vi generatoranlæg i 20 fods, 40 fods containere samt specialbyggede containere eller teknikhuse til mange formål. Denne form for løsningsvalg er ofte udgiftsbesparende ved installation.

I forhold til den traditionelle udendørs canopy løsning giver denne løsning bedre isolering og lyddæmpning, som medfører et reduceret varmetab under stilstand samt mindre støj til omgivelserne.

Desuden opnås en bedre sikring mod hærværk, samt levering af et nøglefærdigt ”kraftværk” med et minimum af installationsarbejde, bedre forhold ved servicering og let mulighed for at medtage anlæg ved evt. flytning.

Hvad er dit behov for et generatoranlæg?

En generatorleverance fra Coromatic kan være en samlet pakkeløsning indeholdende:

 • vejledning for rigtigt valg
 • udført projektering
 • planlægning
 • tegningsarbejde
 • installation af generator
 • el-arbejde inklusiv tavler
 • diesel installation
 • ventilation
 • lyddæmpning
 • køling
 • udstødningssystem
 • skorsten
 • container anlæg
 • opstart af generator
 • dokumentation af alle el- og bygningstegninger
 • forberedelse af myndighedsgodkendelser
 • koordinering af de involverede parter

Hermed sikrer Coromatic, at der er stor fokus på din løsning fra start til slut.

Vi kan tilbyde anlæg med mange anerkendte motor- og generatorfabrikater med udformning alt efter opgavens karakter, f.eks. fjernkøler eller bedre lyddæmpning.

Vi har mulighed for at tegne anlæg og installationer i 3D-modeller, så vi i samarbejde med dig kan konstruere den optimale løsning.

Coromatic har leveret anlæg til store dele af verden, fra meget varmt klima til arktiske forhold.

Byggestrømsgenerator / Håndværkergenerator

Coromatic leverer robuste byggestrømsgenerator anlæg i mange effekt størrelser, som overholder emissionsudledning i henhold til EU standard. Generator anlæg er udført som komplette canopy anlæg for udendørs placering, bestykke med dieseltank og 230V og 400V strøm udtag.

Som håndværker generator kan vi levere små dieselgeneratorer, hvis du f.eks. har brug for en transportabel generator eller en nødgenerator til byggearbejde, hvor der er brug for 230/400v som benzin eller dieseludgave.

Brugte generatorer fra lager

Vi kan jævnligt tilbyde brugte generatorer. Se listen over brugte generatorer.

Service på nødstrømsanlæg

Service på anlægget kan også inkluderes. Læs her mere om hvordan vores serviceteknikere kan hjælpe dig.

Miljøvenlig diesel til din generator

Hvis du er bekendt med EU-reglerne omkring diesel, vil du måske af miljømæssige årsager overveje en biodiesel til din generator? Men af hensyn til både miljø, din økonomi og din driftssikkerhed skal du vide der findes et alternativ. Ring 66 17 62 60 hvis du vil vide mere.