Investeringer i digital infrastruktur øges, men ikke risikobevidstheden

For femte år i træk præsenterer Coromatic resultaterne af sin undersøgelse af hvordan datacentre og anden virksomhedskritisk infrastruktur prioriterer sikkerhed og risikostyring. Selvom ledelsen udtaler at nedetid er mere ødelæggende end nogensinde før, og hurtigt får meget negative konsekvenser for virksomhederne, er risikoanalyse af den digitale infrastruktur ifølge undersøgelsen et område, som ledelsen ikke prioriterer eller afsætter ressourcer til. Samtidig øges den totale investering i infrastrukturen.

Det faktum at ledelsen ignorerer de enorme forretningsrisici, som et brud på den digitale infrastruktur medfører, er ikke en ansvarsfuld handling, hverken over for kunder, ansatte, aktionærer eller samfundet som helhed. Jeg vil sende et stærkt signal til ledelsen i virksomheder i Norden om at lytte til den indsigt, som de får fra de ansvarlige for den digitale infrastruktur, og arbejde strategisk for at øge kontrollen, siger Göran Egnell, senior sikkerhedsekspert og ansvarlig for rådgivning hos Coromatic.

Af de ledere, der er ansvarlige for datacentre og anden kritisk infrastruktur, indikerede en tredjedel at et afbrud ville bringe hele virksomhedens aktiviteter i fare, og næsten halvdelen oplyste, at det ville have en meget betydelig indflydelse på virksomhedens forretning. Generelt set et meget stort flertal, næsten 80 procent, angiver nogle af alternativerne. Den tid, virksomheden overlever i tilfælde af et afbrud, bliver kortere. 19 procent kan ikke drive virksomheden i endnu et sekund uden adgang til infrastrukturen (sammenlignet med 16 procent sidste år), og for 60 procent er smertegrænsen minutter eller en time.

Derimod skal det tilføjes, at ansvarlige ledere af datacentre og lignende virksomhedskritisk infrastruktur ikke har de ressourcer, de har brug for til at udføre risikoanalyser. Så mange som 30 procent angav dette som den største hindring for gennemførelse a disse strategisk vigtige analyser, efterfulgt af 20 procent, der mente, at deres ledelse ikke prioriterede spørgsmålet.

– Sammenlignet med tidligere år, da vi foretog den samme undersøgelse, kan vi se, at de der mener, at et afbrud er en risiko for hele eller en del af virksomheden, stiger, og den tid, hvor virksomheden kan køre videre, konstant bliver kortere. Dette kan naturligvis forklares med, at hastighed og tilgængelighed bliver stadig vigtigere, når digitaliseringen fortsætter. Det burde være nok at lægge pres på øverste ledelse for at prioritere emnet, siger Göran Egnell.

Undersøgelsen viser også, at investeringerne i datacentre og anden kritisk, digital infrastruktur vil stige i løbet af de næste to år. Hele 57 procent siger, at de vil øge investeringerne med 5-15 procent eller mere, sammenlignet med 29 procent, der har et lignende investeringsbudget som i dag. Det som driver investering i infrastruktur kan opdeles i tre lige store områder; ydelsesforbedringer, omkostningsreduktion og risikominimering. Overraskende angav kun 6 procent bæredygtihed som den primære drivkraft for investeringer, og området beskrives som en af flere vigtige faktorer, når de tager beslutninger om nye investeringer. Kun tre procent angave det som afgørende.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen blev gennemført online med hjælp fra undersøgelsesfirmaet Mistat i perioden maj-juni 2019. Mere end 260 personer, som var ansvarlige for datacentre og anden kritisk infrastruktur hos store og mellemstore virksomheder i Norden i alle sektorer, svarede. De adspurgte havde ledelsesstillinger inden for it, ejendomsadministration eller finans.

For mere information, kontakt Göran Egnell, leder af rådgivning hos Coromatic. Tlf. +46 0708 54 52 72, goran.egnell@coromatic.com

Om Coromatic

Coromatic sikrer strøm og datakommunikation til forretningskritiske funktioner. Vi er her 24/7 for vores kunder, for at sikre høj tilgængelighed og produktivitet i produktionsanlæg, for at redde liv, for at sikre uafbrudt strømforsyning, og ved at beskytte miljøet ved energioptimering. Vores kunder finanssektoren, IT- og telekomudbydere, hospitaler, forsvaret og anden bygningskritisk infrastruktur. Coromatic tilbyder rådgivning, drift, service og vedligehold. Vi designer, bygger og driver energieffektiv, teknisk infrastruktur. Coromatic har mere en 500 medarbejdere, og har leveret løsninger og services til mere en d 5000 virksomheder i Norden. Coromatic er en del af E.ON gruppen.