Kan hjulene i Danmark køre rundt, hvis Niels fra IT bliver syg? Læs vores debatindlæg her

Debatindlæg af Søren Traumer Schønnemann, adm. direktør, Coromatic A/S

Vi lever i en drastisk tid, og Covid-19’s indtog i Danmark kræver, at vi holder os hjemme og skruer blusset ned. Men samfundet har stadig brug for, at erhvervslivet holder åbent såvel som vigtige faciliteter som broer, færgeterminaler og lufthavne. Og det stiller store krav til den kritiske it-infrastruktur.

Virksomhedernes beredskabsplaner er i øjeblikket sat i værk – mange medarbejdere arbejder hjemme, folk arbejder i skiftehold, it-systemerne tilgås remote, og møder foregår digitalt. Alt sammen vigtige skridt for at sætte helbredet højest. Men i en presset tid er der en risiko for, at allerede hårdt ramte virksomheder bliver ekstra udfordret, hvis der ikke er styr på den kritiske infrastruktur.

Coromatic gennemførte i 2019 en undersøgelse blandt de it-ansvarlige for datacentre og anden kritisk infrastruktur blandt virksomheder i Norden, og her var det næsten halvdelen, der ikke havde styr på den kritiske infrastruktur. Vi ved, at de store private og offentlige virksomheder har et godt beredskab. Men vi ser mange virksomheder – også børsnoterede – hvor driften er mere sårbar. Det kan fx være virksomheder, hvor hele it-driften er bundet op på nogle enkeltpersoner. Hvor gode gamle Niels fra IT, som har været her en menneskealder og kender alting, er ansvarlig for driften. Eller vi ser virksomheder, der ikke har redundante systemer. Spørgsmålet er, hvad der sker med driften, hvis Niels fra IT bliver syg?

Niels fra IT Coromatic

I den kommende tid må vi stå sammen for at komme så godt igennem tingene som muligt. Men samtidig er situationen, en god anledning til at overveje, om driften og oppetiden i virksomheden er sikker nok. Derfor vil jeg anbefale alle virksomheder at give deres digitale infrastruktur et ekstra servicetjek med fokus på disse tre kernespørgsmål: 1) Har vi en risikoanalyse af vores IT-infrastruktur og kritiske drift? 2) Hvordan sikrer vi den strøm, som er afgørende for vores drift og data? 3) Har vi den rette critical facility strategy, så vi ikke er afhængige af enkeltpersoner? Besvarelsen af disse tre spørgsmål kan måske hjælpe danske virksomheder med at ruste sig til pressede og uvante situationer i fremtiden.