Nødstrøm med havvandskøling – Bakkafrost får nyt nødstrømsanlæg