Oplever du også ustabil internetforbindelse på kontoret?

Mange virksomheders IT-løsninger omlægges for tiden til cloud-løsninger. Lokalkontoret har ikke længere sit eget serverrum, men er koblet op til en central cloud-løsning.

Hvad handler det om?

Typisk er det hensynet til sikkerhed, der er årsagen til omlægningen. Risikoen for hackerangreb er mindre i et stort datacenter, fordi det har bedre ressourcer til at yde beskyttelse, end det lokale serverrum. Også uddelegering af ansvar og support vejer tungt i overvejelserne. Men her stopper fordelene ofte!

Hvad er konsekvenserne?

Ulemperne ved at stryge den lokale server er ofte, at medarbejderne oplever svingende og ustabil internet hastighed og afbrydelser i forbindelsen. Bliver for eksempel 50 medarbejdere forsinket med gennemsnitlig 6 min. pr. dag mistes 3 timers arbejde dagligt.

Telemedicin er en velfærdsteknologi, der gør det muligt for sundhedsvæsnet i kommunerne og regionerne at tilse og behandle patienter over videoopkaldssystemer. Denne teknologi kan spare det offentlige for mange penge i hospitalsindlæggelser, men forudsætter en god og stabil internetforbindelse.

Konsekvenserne ved en ustabil internetforbindelse er derfor tab af effektivitet for dine medarbejdere og tab af indtjening for virksomheden og i uheldigste fald tab af menneskeliv. Der er behov for en hurtig, stabil og sikker internetløsning.

Linkedin Cooler Dk 2

Hvad er løsningen så?

Et lokalt (edge) rackskab bestående af:
– UPS
– PDU’er
– en eller flere switche
– en Side Cooler

udgør tilsammen en enhed, som fungerer som et minidatacenter. Og kan være med til at reducere svingninger og udfald i internetforbindelsen væsentligt.

Hvilken løsning skal jeg vælge?

Der er ingen one-size-fits-all, men i tæt samarbejde finder vi frem til dit præcise behov, og skaber derefter en specielt tilpasset løsning til dig.

Hvis du også tilkobler overvågning af køl, UPS og vagtalarm, er du ikke kun sikret en stabil internetforbindelse, men også direkte forbundet med vores vagtalarm 24/7, så du får ro til at koncentrere dig om din virksomheds kerneområde.

Vil du vide mere, om hvordan vi kan hjælpe dig?

Kontakt os på +45 66 17 62 60 eller salg@coromatic.dk