Strategisk rådgivning

Strategisk rådgivning for en sikker og bæredygtig virksomhed

Digitaliseringen udfordrer traditionelle forretningsmodeller og muliggør det, som man tidligere bare kunne drømme om. Men digitaliseringen stiller også helt nye krav til infrastrukturen. Her er tilsyneladende grundlæggende ting som strømforsyning og datakommunikation helt afgørende for overhovedet at kunne drive virksomheden. Virksomheder skal kunne fungere 24/7, og ledelsen skal have adgang til de rigtige oplysninger – hvor som helst og når som helst.

For at knytte infrastruktur og kritiske anlæg til forretningsstrategier har Coromatic udviklet en tre-trins-tilgang: Analyse, udførelse & opretholdelse.

  1. Analyse
    Arbejdet indledes altid med en grundlæggende analyse af de eksisterende virksomhedskritiske anlæg. I denne analyse gennemgår vi den nuværende status, de risici, der eksisterer, og konsekvenserne af et driftsstop.
  2. Udførelse
    På baggrund af analysen vil vi komme med et strategi- og løsningsforslag til sikring af det virksomhedskritiske anlæg. Den valgte løsning skal passe til virksomhedens forretningsbehov. Vi kan hjælpe med eller drive hele forandringsarbejdet.
  3. Opretholdelse
    Det sidste trin i processen er at sikre, at det virksomhedskritiske anlæg vedligeholdes og fungerer på en bæredygtig måde over tid.

Coromatic baserer sine råd til management på fakta, analyser, erfaring og best practice.


Kontakt os

Samtykke