Service

Service og support

Coromatics serviceorganisation består af tekniske eksperter, der er specielt uddannet indenfor de service felter, der kræves for at betjene et virksomhedskritiske anlæg, uden nedbrud. Fordi Coromatics services er landsdækkende, kan kunderne altid stole på, at den rigtige tekniker er tilgængelig, på det rigtige sted inden for den garanterede responstid for sikring af den kontinuerlige drift.


Coromatic service

Coromatic håndterer præventiv service af 1.000 anlæg i Danmark

De samme teknikere, partnere og specialister er også involveret, når Coromatic konstruerer og idriftsætter nye faciliteter (ca. 100 årligt). At holde anlæg kørende er simpelthen hvad vi gør. Hver dag.

Coromatics teknikere er uddannet til at håndtere virksomhedskritiske miljøer; Alle teknikere har de nyeste certificeringer, for forskellige produkter, fra vores leverandører. I samarbejde med Coromatics partnernetværk, kan Coromatic påtage sig det samlede ansvar, for kundernes virksomhedskrtiske miljø – og sikre at alt kører uden nedbrud.

Som en del af Coromatics løbende service- og vedligeholdelseaftale, arbejder vores specialister på stedet for at analysere og definere konkrete problemstillinger, hvorefter de udvikler løsninger designet hertil. Coromatics nationale serviceenhed drives fra vores Servicecenter i Danmark. De er klar med support.

Service dokumentation

Coromatics medarbejdere forstår vigtigheden af at koordinere og dokumentere alle spørgsmål og serviceaktiviteter, vedrørende kundernes kritiske systemer. Coromatics servicemedarbejdere modtager og håndterer al kommunikation og feedback med kunderne. Resultatet? Nem adgang til planlagte og gennemførte aktiviteter indenfor Coromatics servicesystem, såvel som alle andre oplysninger om kundernes faciliteter.

Et SPOC, mange kontakter

Coromatics kunder kan hurtigt og nemt komme i kontakt med Servicecenteret, via et Single Point of Contact (SPOC) – ét enkelt servicetelefonnummer uanset problemstillingen. Et nummer, der tager hånd om og yder support på alle problemer, produkter og funktioner i miljøet.

En proaktiv preventiv service

For at forhindre nedbrud og holde forretningen i gang uden afbrydelser, sikrer Coromatic at kundernes driftsmiljøer regelmæssigt vedligeholdes, og serviceres med planlagte aktiviteter.

Hver områdespecifikke tekniker udfører jævnligt forebyggende service på alle funktionerne. Udfra gældende love og bestemmelser udfører Coromatics medarbejdere servicebesøg baseret på de forskellige serviceniveauer – afhængig af funktion og konstruktion. En servicetidsplan angiver, hvornår kunderne kan forvente et besøg fra vores teknikere. Efter alle servicebesøg indtastes alle serviceordrer i Coromatics servicesystem.

Teknikere på stedet

Når nedbrud opstår, sendes en servicetekniker til stedet. Dette sker automatisk via en alarm, eller via kundernes driftspersonale. Coromatic har teknikere til rådighed døgnet rundt, til at udføre de services, som kunderne har brug for – i overensstemmelse med deres serviceaftaler.

Årligt check-up

Det årlig check-up er Coromatics service, der giver de virksomhedskritiske anlæg en total gennemgang. Coromatics teknikere inspicerer anlæggets generelle tilstand og analyserer indikatorer såsom ændringer, belastninger, måleenheder og temperaturer. På baggrund af besøget modtager kunden en skriftlig rapport med handlingsplaner og anbefalinger vedrørende fremtidige foranstaltninger og forholdsregler, der bør tages.

Termografi

Ved at danne sig et termisk billede af et anlæg, kan teknikere studere dets indre varme flow i detaljer. Termografi gør teknikerne i stand til at opdage uregelmæssigheder, før de uønskede hændelser opstår. Således kan der på et meget tidligt tidspunkt, skrides ind ved at identificere fejlkilder i anlægget, og dets komponenter (f.eks. afbrydere og klimaanlæg).

Kvalificeret rengøring af datacentre

Det følsomme udstyr skal beskyttes og bevares, og for at opretholde rene, velfungerende miljøer, må datacentre rengøres regelmæssigt. Specialuddannet personale udfører denne opgave, baseret på omfattende erfaring med rengøring af virksomhedskritiske Infrastrukturer, såsom datacentre. De forstår de specifikke foranstaltninger som disse faciliteter kræver.

Justeringer

Når et serviceopkald bliver modtaget, kontrollerer teknikere anlæggets ændrede forhold, og varetager de nødvendige justeringer. Efterfølgende føres der rapport over alle ændringer og justeringer. Hvis større ændringer er nødvendige, rådfører de sig med kunderne.

Forsikring til løbende og hurtig hjælp

Gennem en driftssikkerhedsaftale med Coromatic får kunderne – baseret på specifikke betingelser og krav:

  1. Løbende vedligeholdelse af deres virksomhedskritiske driftsmiljøer. Og
  2. Garanteret responstid – hvor hurtigt en tekniker vil kunne være på stedet.

Vi udfærdiger i samarbejde med kunderne en aftale, som opfylder deres krav til tilgængelighed, omkostninger og de forskellige typer af installationer. Kort sagt, vi tilpasser serviceniveauet udfra kundens behov.


Kontakt os

Samtykke