Stor milepæl i Region Sjællands hospitalsbyggeprojekt: Universitetshospital tager topmoderne nødstrømsløsning i brug

Pressemeddelelse

Stor milepæl i Region Sjællands største hospitalsprojekt: Universitetshospital tager
topmoderne nødstrømsløsning i brug

Sjællands Universitetshospital Køge tager i disse dage en ny, topmoderne nødstrømsløsning i brug, der
bl.a. inkluderer ni containere med avanceret udstyr og en 53 meter høj skorsten. Dermed har det
tidligere Køge Sygehus rundet en vigtig milepæl i den modernisering, der bliver det største
hospitalsprojekt i Region Sjællands historie.

Byggeriet af Sjællands Universitetshospital, Køge står efter planen færdig i 2025, men allerede nu er
hospitalet klar til at indvie en afgørende del af den infrastruktur, der skal sikre patientplejen og –
sikkerheden på det, der tidligere var Køge Sygehus. Når det 185.000 m2 store hospital står klart og bliver
centrum for al specialiseret behandling i regionen, så er det helt afgørende, at der er en avanceret
nødstrømsløsning på plads, og det er den, der nu står helt klar til at tage i brug.

 

Universitetshospital Køge

– ”Vi har sat barren højt i forhold til forsyningssikkerheden,” fortæller Kenneth Christiansen, der som
Region Sjællands projektleder på byggeriet i Køge har været ansvarlig for etableringen af det nye
nødstrømsanlæg.

– ”Inden for det danske hospitalsvæsen bliver nødstrøm i dag prioriteret højere end tidligere. Mange
hospitaler har i dag ikke fuld nødstrøm, men begrænset nødstrøm. Det betyder, at hvis der opstår
en hændelse, hvor strømmen går, så bliver de vigtigste funktioner holdt i live, mens mange af de
øvrige bliver lukket ned.”

– ”Vores krav har været, at alle hospitalets funktioner skal have adgang til nødstrøm. Ikke blot de
mest akutte funktioner, som operationsstuer, behandlingsafsnit og lignende. Men også de helt
almindelige driftsområder opretholdes,” forklarer Kenneth Christiansen.

Coromatic, der er specialister i nødstrøm og teknisk infrastruktur til datakommunikation, har stået for
leverancen af nødstrømsløsningen. Den færdige løsning er placeret i 9 containere, og består af 4
generatorer med motorer på hver 16 cylindere. Løsningen sikrer bl.a., at man vil kunne opretholde 100 %
drift i 12 timer i tilfælde af strømafbrydelse.

53 meter høj skorsten sikrer miljøvenlig løsning og godt nærmiljø

Selvom det måske er de færreste borgere, der i det daglige vil tænke over hospitalets nye
nødstrømsløsning, så har den alligevel sat sit præg på lokalområdet. Det nye Hospital har nemlig fået en 53
meter høj skorsten, der er en nødvendig del af en avanceret nødstrømsløsning som denne:

– ”Skorstenen er et markant element i byggeriet. Skorstenen sikrer, at de skadelige NOx ikke
overskrider grænseværdierne hos naboerne og for hospitalet. Skorstenen er dimensioneret ud fra,
at anlægget skal køre i døgndrift, selv om den reelt kun tages i brug, hvis der opstår et problem,”
fortæller Dennis Rasmussen, der er projektleder hos Coromatic, der har stået for alt omkring
nødstrømsanlægget fra teknik, infrastruktur, support og vedrørende byggeproces omkring den høje
skorsten, der i dag knejser over det nye hospital.

Arbejdet med det nye nødstrømsanlæg startede i 2019 og blev færdiginstalleret i foråret 2021.

For mere information kontakt:
– Universitetshospital Køge: Kenneth Christiansen, Projektleder, El & installationer, tlf.: 9357 6675,
mail: kennc@regionsjaelland.dk
– Coromatic, leverandør af nødstrømsløsning: Dennis Rasmussen, Head of Project, Coromatic,
tlf: 8816 3474, mail: dennis.rasmussen@coromatic.dk

FAKTABOKS

– Byggeriet af Sjællands Universitetshospital, Køge startede i 2018 og afsluttes i 2025
– Etableringen af nødstrømsløsningen startede i 2019 og er færdiggjort foråret 2021
– Sjællands Universitetshospital er et af regionens fire sygehuse, hvor borgere kan modtage
både akut og planlagt behandling
– Med et budget på 4 mia. kroner (2009 prisniveau) er Sjællands Universitetshospital, Køge det
største hospitalsbyggeri i Region Sjællands historie
– Det nye hospital bliver udvidet til 3 gange sin oprindelige størrelse og ender på ca. 185.000
m2
– Hospitalet skal servicere de 835.000 borgere i regionen
– I 2025 bliver hospitalet centrum for al specialiseret behandling i hele regionen
– Nødstrømsanlæggets fire generatorer har hestekræfter nok til at forsyne 400.000 bærbare
computere med strøm
– To 15 kbm dieseltanke med redundant pumpe overførsel mellem tankene, samt komplet
overvågning. Brændstoftankene indeholder 30.000 L, hvilket er nok til at 100% drift af det
færdige hospital kan opretholdes i 12 timer uden yderligere optankning.