Tillykke med dit afsluttede byggeprojekt – har du husket at sikre den daglige drift af dine anlæg?

7. maj 2019 | Blog

Efter et urimeligt antal kopper sort kaffe er drukket, de sidste post-it-sedler er pillet ned fra væggen og den endelige del af afleveringsforretningen har fundet sted, er det typisk den daglige drift af anlæggene der ikke er styr på. Hvordan sikres den daglige drift, når parterne giver hinanden hånden efter et overstået projekt og alle haster videre hver til sit?

Som konsulent inden for salg af drift og vedligehold af forretningskritiske køleanlæg, ventilationsanlæg og nødstrømsanlæg, oplever jeg desværre alt for ofte at der ikke er styr på den fremtidige drift – hvilket betyder at driftssikkerheden bliver udsat.

Coromatic service

Sved på panden hos de driftsansvarlige

Enten er kunden i tvivl om projektets anlæg skal serviceres eller om det nødvendige niveau af vedligeholdelse. Der mangler ofte servicerapporter, der er ingen eftersyn planlagt og der er rod i årshulet. Kunderne møder ofte en ny tekniker hver gang der udføres service og oplever at indsamlede data på de installerede anlæg er ukorrekte. Alt dette kunne være undgået, hvis der var taget hånd om det, da parterne var samlet i projektets afsluttende fase.

Alle de løse ender giver ofte anledning til sved på panden hos de driftsansvarlige, netop fordi det kan være et stort arbejde at skabe overblik. Som oftest tilbyder jeg at lave en komplet anlægsoversigt, hvor vi slavisk går installationen igennem, drøfter niveauet af service, og rådgiver om hvordan vi fremtidigt kan yde en service, som i sidste ende kan resultere i en god nattesøvn for de driftsansvarlige.

Jeg oplever også kunderne sige at “service, det er bare sådan noget vi får lavet”. Det er superfedt at flere af de driftsansvarlige har den holdning – hvis servicearbejdet ellers fungerer fejlfrit, servicerapporterne dukker op og virksomheden oplever minimale nedbrud. Det er bare ikke altid tilfældet…

Drift og vedligehold på en smart og gnidningsfri måde

Hos Coromatic forsøger vi at skabe de bedste forudsætninger for at vores kunder kan holde deres forretning kørende 24/7, og det kræver at vi tænker over hvordan vi agerer i dagligdagen, hvordan vi strukturerer vores services og hvilke ressourcer vi fordeler til de forskellige opgaver.

Vi sørger altid for at informere eksisterende og fremtidige samarbejdspartnere om vigtigheden i at projektet først er afsluttet, når der foreligger en gennemarbejdet drifts- og vedligeholdelsesplan for projektet. På den måde er vi sikre på at opretholde en driftsstabil installation med højst mulig oppetid. Vi sørger for at de samme kompetente parter bliver inddraget i processen igennem drifts- og vedligeholdelsesplaner, fortsat rådgivning og fremtidig driftsoptimering af projektet.

Kortlægning af kundens behov

En del af rådgivningen i forhold til drift og vedligehold er blandt andet at kortlægge kundens udgangspunkt og fremtidige behov:

Kundens nuværende situation – hvad fungerer, og hvad fungerer ikke?

  • Den eksisterende installation – kan den optimeres?
  • Ønsker til rapportering af den udførte service
  • Hvornår skal service udføres? Giver det mening at udføre service på komfort-køleanlæg i december…?

Ovenstående er kun et udpluk af de mange overvejelser vi gør os, før vi indgår et samarbejde omkring driften af forretningskritiske anlæg, eller almindelige komfortanlæg.

Coromatic service and maintenance

Den samme servicetekniker ved hvert servicebesøg

Jeg hører ofte kunderne nævne deres irritation over at de skal vise en ny tekniker rundt på deres lokation hver gang der udføres service og helt ærligt så forstår jeg dem godt. Det er tidskrævende, trættende og det sociale forhold til serviceteknikeren er ikkeeksisterende. Derfor sørger vi altid for at sætte et hold af teknikere, som varetager opgaverne hos den enkelte kunde.

Vores kunder kan derfor altid forvente at møde den samme køletekniker, ventilationstekniker, UPS-tekniker og generatortekniker. Selvfølgelig kan der være undtagelser i tilfælde af sygdom og fravær. Men som udgangspunkt vælger vi at gøre det netop sådan, fordi det har så mange fordele både for kunden og for os som serviceleverandør.

Samlet service på forskellige anlæg giver højere driftssikkerhed

Ved at Coromatic udfører service på flere dele af den samlede installation, opnås der en synergieffekt ved at teknikerne sparrer med hinanden både inden, under og efter serviceopgaven er udført. Dette resulterer i sidste ende i en højere driftssikkerhed, fordi det giver os et godt overblik over den samlede, tekniske installation.

Ønsker du rådgivning om drift og vedligehold af din installation, så du opnår højere driftssikkerhed? Hvad enten det er køleanlæg, ventilationsanlæg, UPS-anlæg eller generatoranlæg, så kan vi hjælpe!

 

Kontakt vores serviceafdeling
Tlf: +45 66 17 62 60
E-mail: service@coromatic.dk