Undersøgelse: Danske virksomheder køber billigt fremfor grønt

 

Pressemeddelelse:

Ny nordisk undersøgelse fra Coromatic viser, at 73 % af alle danske virksomheder vælger den billigste løsning fremfor den mest miljørigtige, når de skal investere i ny digital infrastruktur. Til sammenligning ville kun 35% af de svenske virksomheder vælge den billigste løsning.

Det er stadigvæk prisen, der er det altovervejende kriterium, når danske virksomheder køber ind. Det viser en helt ny undersøgelse* fra Coromatic, der har spurgt 25 danske virksomheder ind til en række spørgsmål omkring deres kritiske it-infrastruktur.

Undersøgelsen er foretaget blandt 100 danske, svenske og norske virksomheder blandt personer, der er ansvarlig for den kritiske infrastruktur indenfor brancher som fx finans, produktion og IT. Og her svarer 73 %, at hvis de skal vælge mellem to konkurrerende udbud, så vil de vælge den laveste pris. Til sammenligning er der kun 35 % af svenske virksomheder, der går efter den laveste pris, og hele 22 % af de svenske virksomheder, som i stedet ville lade en miljørigtig løsning vinde udbuddet.

Derimod er der ingen af de adspurgte danske virksomheder, der umiddelbart ville lade miljøhensyn overtrumfe hensynet til prisen. Det kommer ikke helt som en overraskelse for Søren Schønnemann, der er administrerende direktør for Coromatic i Danmark

  • ”Det er lidt nedslående, at danske virksomheder ikke skeler mere til grønne løsninger i udbud. Der halter vi bagud i forhold til resten af Norden, men det overrasker mig desværre ikke. Vi har en lang tradition for udbud i Danmark – også indenfor det offentlige og statslige – hvor det mest tungtvejende kriterium stadigvæk er prisen. Men selvfølgelig har det indflydelse på indkøbsprisen, at der er tænkt hele vejen rundt på en ydelse, så den både er god for kunden og miljøet. Men det kræver, at vi i højere grad begynder at ændre mindset ved udbud, så kriterier som bæredygtighed får lov at vægte lige så højt som pris,” siger Søren Schønnemann.

Søren Schønneman

Det er dog ikke sådan, at bæredygtighed slet ikke fylder hos danske virksomheder: 33% svarer fx, at de som virksomhed arbejder for at nedbringe CO2, 17% arbejder for genbrug og 13% arbejder for vedvarende energi.

  • ”Mange virksomheder arbejder målrettet og struktureret med Verdensmål og CSR-politikker, men hvis de gode intentioner også skal udmønte sig i konkrete handlinger, så skal miljøhensynet formuleres mere direkte i udbudsmaterialet, og man skal måske begynde at kigge mere langsigtet på fx, hvad en løsning vil betyde for nedbringelsen af CO2 i stedet for bare en her-og-nu-lavpris,” siger Søren Schønnemann.

Danske virksomheder helt i front med risikoanalyser
Det er dog primært på prioriteringen af det grønne område, at de danske virksomheder sakker bagud i nordisk regi. Når det kommer til prioriteringen af driftsrisici, så viser undersøgelsen, at danske virksomheder er helt i front: Undersøgelsen viser, at hele 76% af de danske virksomheder indenfor det sidste år har udført en risikoanalyse med angivelse af omkostninger – mens det i gennemsnittet kun er 44% på nordisk plan. Det kan hænge sammen med, at hele 68% af danske virksomheder også angiver, at de øjeblikkeligt ville blive kritisk ramt, hvis de oplevede nedbrud. Til sammenligning er det kun 35% af de svenske virksomheder, som ville være kritisk ramt med det samme.

”Det er virkelig positivt, at risikoanalyser og foranstaltninger mod nedbrud prioriteres så højt hos danske virksomheder. Covid-19 har gjort det tydeligt – også på C-level – at den digitale livsnerve er alfa omega. Mange kerneydelser og services er blevet digitaliseret på rekordtid, og tiden der kommer nu, skal bruges på at tilpasse risikoanalyserne og tage action på alle de knopskydninger, der er sket i løbet af året,” siger Søren Schønnemann.

Undersøgelsen viser da også, at danske virksomheder netop har planer om at opruste deres digitale infrastruktur i fremtiden: Hele 52% af de danske virksomheder forventer at øge deres investeringer i fremtiden, mens det på nordisk plan kun er 26%, der forventer øgede investeringer.

  • ”Danske virksomheder skiller sig positivt ud i undersøgelsen ved at prioritere risikoanalyser, og også ved at være parate til at investere i virksomhedens digitale livsnerve. Mit håb er så, at de investeringer i stigende grad kunne tilgodese miljøet også, så danske virksomheder på alle parametre kunne komme helt i front,” slutter Søren Schønnemann

* Undersøgelsen, Site Manager Survey 2020, er gennemført blandt 100 virksomheder i Norden. Heraf 50 i Sverige og 25 i henholdsvis Danmark og Norge. De interviewede er alle personer, som er ansvarlig for den kritiske infrastruktur i organisationen indenfor brancher som bank og finans, helse og lægemidler, produktionsvirksomheder, telekom, IT, teknik og medier. Undersøgelsen blev gennemført som telefoninterview af analysehuset Great for Coromatic i perioden august til oktober 2020.

For mere information, kontakt:

Søren Schønnemann

Adm. Direktør, Coromatic Danmark

Tel +45 88 16 34 31