Livscyklus-risikoovervågning

Sitesystemer er designede til optimal drift indenfor deres planlagte levetid. For at opnå optimal ydeevne og forlænge den forventede levetid, skal de indgå i et passende driftsmiljø.

Formålet med overvågning af livscyklusrisikoen er at sikre, at sitesystemerne faktisk betjenes indenfor de toleranceområder, der er specificeret af fabrikanterne, i overensstemmelse med standarder eller best practices. Dette bidrager til at reducere de samlede livscyklusomkostninger og sikre ydeevne i henhold til specifikationerne.

Et eksempel er, at alle batterier har en nominel kapacitet, der bestemmes ud fra bestemte forhold. Hvis intervaller for temperatur og fugtighed ikke overholdes, kan dette forkorte den forventede levetid eller fremskynde afladningen under strømsvigt.

Coromatic tilbyder to typer af risikostyringsmetoder indenfor livscyklus. En af dem er offline-overvågning, hvor realtidsdata indsamles og opbevares lokalt på sitet, og derefter indsamles og analyseres senere, f.eks. som led i en månedlig gennemgang af, hvorvidt de forskellige målepunkter har returneret data uden for det godkendte interval.

On-line-overvågningen giver derudover fjernadgang til data, hvilket muliggør tekniske alarmer, der kan udløse teknikerbesøg, hvis datapunkter ligger uden for det godkendte interval. Dette muliggør også kontinuerlig dataanalyse og identifikation af potentielle risici for hændelser – før de indtræffer.


Kontakt os

Samtykke