Teknisk risikovurdering

Med en teknisk risikovurdering (TRR) får I en professionel gennemgang af jeres site. Denne udføres af en eller flere kompetente serviceteknikere for at sikre, at tekniske risici noteres og rapporteres til sitets ejer. Rapporten indeholder anbefalinger og mulige måder at mindske risikoen på.

Coromatics kompetente serviceteknikere vedligeholder ikke kun sitesystemer og håndterer hændelser. Vi er stolte af at arbejde proaktivt med risikoreduktion for vores kunder.

Den tekniske risikovurdering er specialtilpasset til det site, der gennemgås, således at relevante værktøjer anvendes.

Termografi er et af de værktøjer, vi bruger. Teknikere kan studere den indre varmestrøm i detaljer, hvilket gør det muligt for dem at opdage uregelmæssigheder, inden de bliver til hændelser – f.eks. i eltavler eller miljøstyringssystemer.

Test af brændstof og brændstoftanke kan omfatte flere aspekter, f.eks. vakuummåling eller laboratorieanalyser af væsker. Disse giver viden, der kan forhindre fremtidige nedbrud eller compliance-overskridelser.

Den tekniske risikovurdering kan afsløre potentielle højrisikoområder, der kræver yderligere undersøgelser for at sikre, at sitets kritikalitet ikke kompromitteres afgørende. Dette gør det muligt for kunden at udføre en komplet sitevurdering, som leveres af Coromatic Advisory.


Kontakt os

Samtykke