Case study Rema1000 - Coromatic Danmark

REMA 1000 fik et serverrum efter mottoet: “sikkerhed, sikkerhed, sikkerhed”

E-handel, digitalisering, automatisering, teknologi og databehandling er alle nøgleelementer i det at drive en velsmurt detail- og dagligvarebutik i dagens Danmark. Men med den øgede digitalisering er kravene til sikkerheden også steget stødt til den digitale infrastruktur, der skal sikre driften af de digitale forretningsområder. For fejler infrastrukturen, så har det selvsagt indflydelse på både vækst, workflow og bundlinje.

Da dagligvarekæden REMA 1000 således planlagde opførelsen af et spritnyt og fuldautomatiseret højlager i Horsens, tænkte kædens it-afdeling naturligt et fremtidssikret serverrum med ind i de nye faciliteter. For REMA 1000’s vedkommende var ønsket en 24/7-365 driftssikker serverrumsløsning designet og leveret af Coromatic.

Tiden kaldte på en ny serverløsning

Det var med ønsket om et nyt serverum, at Ronni Poulsen IT-chef ved REMA 1000 i begyndelsen af 2021 henvendte sig til Coromatic.

Baggrunden var, at man gerne ville aflaste dagligvarekædens eksisterende serverløsning, som blandt andet er med til sikre optimal drift af kædens 364 butikker i Danmark.

”Da vi oprindeligt tog kontakt til Coromatic, var det, fordi vi gerne ville sikre os, at vi uanset udfordringer og uheldige omstændigheder altid kan drifte REMA 1000’s forretning optimalt. For det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har oplevet at stå i nogle ret usandsynlige situationer, hvor der opstået fejl på både UPS og køleanlæg. Det ville vi gerne undgå for fremtiden,” fortæller Ronni Poulsen om nogle af årsagerne forud for projekteringen af det nye serverrum.

Casestudie Rema1000 - Coromatic Danmark

Krav til maksimal redundans

For at imødegå fejl var kravene til driftssikkerhed på det nye serveranlæg exceptionelt høje, hvilket udmøntede sig i et ønske om maksimal redundans, herunder to separate køleanlæg og to separate UPS’er.

”Vi har haft nogle meget store krav til drift og sikkerhed – og det er det, vi har handlet efter. For eksempel har det været virkelig vigtigt for os, at vi selv under de allerværst tænkelige omstændigheder, altid er sikret 1,5 times buffertid til at korrigere og rette op. Med andre ord så skal der altså gå rigtig meget galt før at en eventuel fejl igen rammer os på vores fysiske forretning,” fortæller Ronni Poulsen om det nye serverrum.

 

Et serverrum med en grøn køleprofil

Udover sikkerhed er der også tænkt en grøn profil ind i anlægget. Dog måtte der tænkes i alternativer, da der på grund af de store krav til redundans ikke var plads til et klassisk frikølsanlæg.

Så for netop ikke at gå på kompromis med den grønne profil, fandt Coromatic sammen med REMA 1000 frem til en løsning, hvor køledelen varetages af en kølemaskine, der kan udnytte udetemperaturen, som man kender det ved et frikølsanlæg.

Løsningen giver derfor en forholdsvis høj energibesparelse, der beløber sig på omkring 14.000 kWh årligt. Til sammenligning bruger et traditionelt køleanlæg cirka 34.000 kWh.

Casestudie Rema1000 - Coromatic Danmark

Et supergodt samarbejde baseret på referencer

Officielt er selve entreprisen på serverrummet med Coromatic gået igennem Amatech A/S, som har været hovedentreprenør på REMA 1000’s nye lager. Alligevel var det Ronni Poulsen, der var med til at udpege Coromatic som leverandør af serverrummet. Et valg som Ronni Poulsen blandt andet baserede på andres gode erfaringer.

 ”Jeg har nogle referencer i hardwarebranchen, som havde gode erfaringer med Coromatic, hvilket naturligvis var med til at kvalificere samarbejdet. Derudover har de bare været virkelig dygtige i salgsprocessen og meget seriøse omkring de praktiske problemstillinger. De kender betydningen af total cost og deres setup er gennemskueligt. Vi blev fra begyndelsen meget tydeligt præsenteret for de forskellige optioner i forbindelse med anlægget, hvilket gjorde det lige til at vælge de rette løsninger. Ja, og så har de været virkelig gode til at forstå vores behov,” siger Ronni Poulsen.

 

Fakta om køleanlægget

  • Fuldt redundant køleanlæg (N+N) med 2 ens adskilte køleanlæg
  • Kølekapacitet 60 kW
  • Kølemaskiner med indbygget frikøl
  • Cirka kWh besparelse 14.000

 

Fakta om strømforsyningen

  • Redundant forsynet fra 2 transformere (N+N)
  • Fuldt redundant UPS-anlæg (N+N) med 2 ens adskilte UPS-anlæg
  • UPS kapacitet 60 kW
  • En nødgenerator, som kan klare lasten ved længerevarende strømsvigt
  • Generatorstørrelse 108 kW