Ikke synkroniserende

Ikke synkroniserende styring (Ø-drift) af generatoranlæg anvendes i mange installationer med et enkelt generatoranlæg typisk op til 500kVA. Det er den simpleste og billigste styringsform for sikring af kritiske installation med brug af generator som back-up.

Der er ved denne styringsform ikke mulighed for blinkfri tilbage kobling til forsyningsnettet og samt lasttest mod nettet. Denne type styring betinger en belastningsomskifter, som kan være udført med motoromskifter, kontaktorer eller anden form for tilsvarende omkobling imellem to forsyningskilder.

Generatoranlæg er som standard udført med styrepanel for ikke synkroniserende styring.