Synkroniserende

Det synkroniserende generatoranlæg er en kompleks styringsmetode, som kræver generatorstyrepanel med flere driftsformer og –indstillinger end den ikke synkroniserende.

Bestykning af hovedtavle, ved valg af synkroniserende anlæg, er afgørende for korrekt funktionalitet. Hovedtavlerne omfatter blandt andet udstyr til kobling imellem net- og generatorforsyningen, herunder motoriseret net- og generatormaksimalafbrydere. Der er også øget krav til elinstallationen, hvor flere kabler mellem generatoranlæg og hovedtavlen, afsætning af målekredse og grupper til hjælpeforsyninger skal afstemmes med den aktuelle styring.

Ved synkroniserende styring vil der være mulighed for blinkfri tilbagekobling til forsyningsnettet, test mod nettet samt parallel kørsel af flere generator anlæg.