Installation

Installering af generatoranlæg vil kræve en række af installationer. Ved indendørs anlæg skal der udføres ventilation for at håndtere overfladevarme og køling af generatoranlæg. Dette sker ved at der laves luftindtag fri for frisk luft, samt luftafkast, og til det fri for at komme af med den varme luft. Det er altid en god ide at montere motorspjæld i luftindtag og luftafkast, for at holde på rumvarmen ved generator stilstand, og derved mindske driftsomkostningerne i forbindelse med varmetab.

Udvendigt monteres rist, så der ikke kan trænge regn ind i rummet. Ristene laves typisk i aluminium, men kan også laves i stål eller indfarves, ved krav om specifikke farver på bygningsfacaderne.


Coromatic generatoranlæg

For håndtering af røggas skal der udføres udstødning til det fri. Udstødning skal isoleres for at undgå brandskader ved berøring. Ved placering af afkastet fra udstødningen skal der tages hensyn til omgivelserne, færdsel i afkastområdet og myndighedskrav.

Ved udendørs canopy generatoranlæg vil den mekaniske installation være simpel, da generatoranlæg er inklusive ventilation og udstødning fra producent. Krav til udendørs anlæg er, at underlaget hvor generatoranlæg skal placeres, skal være plant og stabilt.

Udover den mekaniske installation skal der udføres el-arbejde i forhold til kraftkabler, styrekabler med videre mellem generatoranlæg og hovedtavle. Installering af generatoranlæg vil typisk kræve ombygning af hovedtavlen, hvis der ikke tidligere har været installeret et generatoranlæg.