Koblingstavler

Ved installation af et generatoranlæg kan der være behov for at ændre på hovedtavlens opbygning og bestykning for at få samspillet imellem netforsyning og generatorforsyning til fungere korrekt.

Har der ikke tidligere være tilsluttet et generatoranlæg, vil der typisk skulle laves enten en tilpasning direkte i den eksisterende tavle, eller udvides med en supplerende tavlesektion, som kan arbejde sammen med styringen af generatoranlægget.

Sådanne tavle ombygninger, eller leverancer, skal typiske ske i tæt samarbejde med slutkunden, for at sikre mindst mulig påvirkning af den igangværende arbejdsgang i virksomheden. Her har Coromatic omfattende kundskab og erfaring af trække på, som er nødvendig for at sikre en succesfuldt forløb.

Leveres tavlen af en anden leverandør end Coromatic, kan vi tilbyde et tæt samarbejde med tavleproducenten, eller underleverandøren, for at sikre at tavlen stemmer overens med de funktionsmæssige krav til den aktuelle styring, og kundens forventninger til funktionalitet. Indirekte sikres mod utilsigtede nedlukninger og ombygninger i tavlen efter leverance ved at gøre brug af Coromatics erfaring og kendskab.

Et tæt samarbejde med enten tavlebygger eller underleverandør er nøglen til den rigtige løsning første gang.


Kontakt os

Samtykke